Användarvänlig databas för pågående medicinsk forskning öppnar på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

FORSKNINGSSTUDIER. Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie? Nu finns en öppen databas för alla pågående kliniska studier på Karolinska Universitetssjukhuset. Den är sökbar på diagnos eller behandling för att det ska bli enkelt att hitta det man är intresserad av.

– Tanken med databasen är att göra det lättare för patienter att se om det finns studier som passar dem, men också ökad transparens, det vill säga att ge allmänheten en inblick i den medicinska forskning som pågår på sjukhuset, säger Elham Hedayati, docent och överläkare i onkologi samt chef för Karolinska Centrum för kliniska studier.

Enkelt för användaren

De som skapat databasen har lagt ned mycket arbete på att göra den så användarvänlig som möjligt. Nu är den troligen den mest lättanvända för pågående medicinska studier i Sverige. Här kan du söka på diagnos, åtgärd eller behandling i vardagligt språk, det vill säga att man inte behöver ha en medicinsk utbildning för att hitta rätt sökord. 

Öppna databaser för pågående kliniska studier är något som är mycket efterfrågat av patientorganisationer.
– Det här är version 1.0 av databasen. Vi kommer att fortsätta arbetet och göra den ännu bättre för användaren. Det långsiktiga målet är att öka antalet kliniska studier. Vården i Sverige är evidensbaserad och det betyder att vi behöver den medicinska forskningen för att erbjuda den bästa vården för våra patienter, säger Elham Hedayati.

Två tredjedelar registrerade

Idag kan du läsa om 234 pågående studier på karolinska.se med information om syfte och urvalskriterier för var och en. Det här är studier som för närvarande rekryterar deltagare. Så kallade registerstudier, det vill säga studier som baserar sig på redan insamlade data från till exempel kvalitetsregister, finns inte med. Det totala antalet forskningsprojekt i hela databasen är 1564. 
– Vi vill få med alla pågående kliniska studier på alla terapeutiska områden på Karolinska Universitetssjukhuset, men vi är inte framme ännu. Om ett halvår tror jag att vi kommer att ha registrerat en tredjedel till, säger Elham Hedayati.
 

Databasen: Pågående kliniska studier vid Karolinska Universitetssjukhuset

Information för deltagare: Att delta i kliniska studier 

Text: Catarina Thepper
Film: Joakim Lindberg