Karolinska Universitetssjukhuset tilldelas tre uppdrag för nationell högspecialiserad vård inom cancervård

Nyhet

NHV. De nationellt högspecialiserade uppdragen (NHV) som nu delats ut omfattar avancerad behandling av testikelcancer, cancer i bukhinnan och vulvacancer där alla kräver en mycket hög kirurgisk kompetens inom ett flertal specialiteter.

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Vården karaktäriseras generellt av hög komplexitet och små volymer.

Fakta de tre uppdragen

Årligen drabbas ca 350 män av testikelcancer och av dessa har ca 60-70 behov av retroperitoneal lymfkörtelutrymning. Ingreppet som syftar till att avlägsna lymfkörtlar bakom bukhinnan är ett kirurgiskt komplicerat ingrepp som kräver en mycket hög kirurgisk kompetens inom ett antal kirurgiska specialiteter, som kärlkirurgi, thorax- och tarmkirurgi utöver urologi.

Diagnosen spridd cancer i bukhinnan har tyvärr ofta en dödlig utgång och årligen drabbas 150-200 patienter av spridd cancer i bukhinnan. Ingreppet CRS/HIPEC kan vara mycket omfattande. Men vid noggrann selektion av patienter kan en relativt hög andel uppnå långtidsöverlevnad och till och med bot för denna cancerform där annan behandling endast är palliativ.

Vulvacancer (cancer i de yttre könsorganen) drabbar årligen ca 150-190 kvinnor och en kurativt syftande behandling innebär omfattande kirurgi i kombination med annan behandling.

Aktuella NHV tillstånd Karolinska Universitetssjukhuset

 • Anorektala och urogenitala missbildningar samt Hirschsprungs sjukdom
 • Behandling av barn med cochleaimplantat​
 • EXIT​
 • Fosterterapi​ (inkl. Intrauterina behandlingar​)
 • Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat
 • Levertransplantation​
 • Livmoderhalscancer
 • Medfött diafragmabråck
 • Missbildningar på matstrupen
 • Moyamoya
 • Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer
 • Neuromuskulära sjukdomar
 • Nätkirurgi vid prolaps
 • Preimplantatorisk genetisk diagnostik​ (PGD)
 • Primär skleroserande kolangit (PSC)
 • Ryggmärgsskador
 • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)
 • Trofoblastsjukdomar​
 • Osteogenesis imperfecta (OI)
 • Stamcellstransplantation vid systemisk skleros
 • Kroniska lungsjukdomar hos barn
 • Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i bukhinnan (HIPEC)
 • Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
 • Kurativt syftande behandling av vulvacancer