82 av 88 operationsköer borta på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

I augusti 2022 satte Karolinska upp målet att vid årsskiftet vara landets första köfria universitetssjukhus. När arbetet nu summeras är 82 av 88 operationsköer borta och även inom mottagningsverksamheten har köerna minskat kraftigt.

– Vi satte ett ambitiöst mål som få utanför sjukhuset trodde på men vi nådde nästan ända fram. Våra medarbetare har återigen visat vad vi kan göra för våra patienter när vi samarbetar och har bra planering. Det är ett fantastiskt arbete som gjorts. Nytt år betyder fortsatt kamp mot väntetiderna. Vi kommer att gå i mål med detta, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Arbetet för köfrihet har gällt patienter som väntat mer än 90 dagar på operation och som inte är inplanerade för operation samt patienter som väntat 30 dagar eller mer på sitt första mottagningsbesök. Den 1 januari 2022 hade 1 680 patienter väntat minst 90 dagar på operation. I dag, den 29 december, uppgår denna siffra till 488 patienter. Karolinska genomför årligen cirka 60 000 operationer. Av de 488 patienterna återfinns 400 inom tre områden: ortopedi, plastikkirurgi samt öron-, näsa- och halskirurgi.

Caroline Hällsjö Sander, produktionsdirektör på Karolinska.

– Vi arbetar hårt för att få bort väntetiderna även för de här patienterna. Köerna inom dessa tre områden växte extremt mycket under pandemin eftersom det var vård som bedömdes kunna vänta utan risk för patienternas hälsa. Även om vi inte nått ända fram för dessa tre patientgrupper så har vi minskat köerna kraftigt: inom plastikkirurgi med 49 procent, inom ortopedi med 42 procent och inom öron-, näsa- och halskirurgi med 93 procent, säger Caroline Hällsjö Sander, produktionsdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Även gällande första besök till mottagning syns stora förbättringar. Den 1 januari 2022 var antalet patienter som väntat mer än 30 dagar på sitt första besök 6 037. I dag, den 29 december, är den siffran 2 820. Karolinska har årligen 1 400 000 öppenvårdsbesök.

De kraftigt reducerade väntetiderna på Karolinska Universitetssjukhuset har framför allt uppnåtts genom förbättrad planering och synkronisering samt ökat samarbete inom sjukhuset.

– Vi har arbetat enligt devisen ”inte en tom tid”. Det innebär att alla Karolinskas 77 operationssalar ska vara belagda på ett optimalt sätt under all tillgänglig tid. För att nå dit har det krävts en mängd åtgärder. Vi har förbättrat våra operationsscheman, vi har förenklat vår digitala datadelning, vi förbereder patienterna bättre och vi kallar in patienter om det uppstår en lucka, säger Caroline Hällsjö Sander.