15 000 medarbetare har förkortat väntan på vård

Nyhet

Extrasatsningen med att kapa köerna på Karolinska Universitetssjukhuset startade i mitten av augusti. I dag är antalet röda patienter nere på en historiskt låg nivå. – Vi står inte riktigt på noll i alla flöden än, men vi har ritat om kartan, säger tf produktionsdirektör Caroline Hällsjö Sander.

– Vi har haft ett stort lärande i det här, framför allt om våra egna arbetsprocesser, säger tf produktionsdirektör Caroline Hällsjö Sander.

Den långa pappersbården bakom produktionsdirektör Caroline Hällsjö Sanders skrivbord är full med bokstäver och krumelurer i tusch. Det har varit en minst sagt innehållsrik höst, för henne och alla andra medarbetare på sjukhuset. Med grafik och bilder får man en bättre överblick av läget. En i grundsten i arbetet med att korta köerna har varit just tydlighet.

– Vi tror att kommunikation är viktig och att vi är transparenta med våra data, som kölistorna, internt och externt, säger Caroline Hällsjö Sander.

Fokus under hösten har varit att kunna erbjuda alla patienter vård inom vårdgarantin: inom 90 dagar för en operation och inom 30 dagar för ett nybesök. Ett uppdrag som krävt helt nya arbetssätt.

– Vi insåg tidigt att det fanns mycket att göra i själva listorna. Det kunde handla om alltifrån tekniska svårigheter med att få bort icke-aktuella patienter till hantering av dubbelokningar. För att hantera dessa utmaningar har vi haft gemensam undervisning och lärt varandra, säger Caroline Hällsjö Sander.

En annan knäckfråga har varit att få in alla patienter som väntar på operation eller nybesök i sjukhusets datoriserade system. För att underlätta för de enheter som haft svårt att placera sina patienter i kön har man skapat två nya väntetidskategorier: ”preliminär operationsanmälan” och ”bevakning”. I den första ingår bland annat de cancerpatienter som enbart registrerats lokalt ute på enheterna. Den andra omfattar behandlingar och operationer som sker med längre mellanrum, till exempel bebisar som behöver gastroskoperas och sedan ska göra en kontrollgastroskopi flera år senare.

– Här har vi varit med och utvecklat systemen så att det ska bli lättare att få en överblick och göra rätt, säger Caroline Hällsjö Sander.

Ytterligare en röd tråd i satsningen stavas samarbete. Att samla kompetensen hos alla som arbetar närmast kön, operationsplanerare och operationskoordinatorer, har varit en framgångsfaktor.

– När man sätter experter inom sina områden, tvärs över Karolinska, i samma rum och kopplar ihop den kompetensen med vår vårdgarantiexpert lokalt här på sjukhuset, tekniska experter för planeringssystemen och gemensamt tar tag i frågor som varit svåra att hantera i linjen separat – då har vi kunnat lösa mycket.

Det man inte kunnat lösa har man tagit vidare och diskuterat med experterna på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– Vi har ställt många frågor till dem och jag blev väldigt glad när jag fick höra att de planerar att bilda en regionalt övergripande grupp som kommer att arbeta med köfrågorna. Det här är inte ett projekt utan ett arbetssätt, säger Caroline Hällsjö Sander.

Är du nöjd med resultatet från hösten?

–  Ja, det är jag! Vi nådde inte noll i alla flöden vid årsskiftet, men är inte långtifrån. Vi vet att vissa patientgrupper tar längre tid att hantera. En bild som Karolinska delar med resten av Sverige. Här hittar vi till exempel patienter inom ortopedi, rekonstruktiv plastikkirurgi och till viss del öron-näsa-hals kirurgi. De köställdes i högre grad än andra i samband med pandemin och de prioriteringar som behövde göras då. Vi vet också att köerna är beroende av remissinflödet och att det varierar över tid. Det är en takt vi kanske inte alltid kan möta, säger Caroline Hällsjö Sander och avslutar:

– Samtidigt har vi under kort tid minskat kön till operation i 82 av 88 operationsköer, vilket torde vara unikt i svensk sjukvård. Det gör mig oerhört stolt. Kompetensen och engagemanget hos alla som arbetar här är imponerande. De har bidragit på ett fantastiskt sätt till det här fina resultatet. Vi har ritat om kartan tillsammans.

Text: Nneka Magnusson Amu

5 snabba om Karolinskas kösatsning

  • Hösten 2022 genomfördes extra operationer under 14 lördagar.
  • Patienter som väntat längre än 90 dagar har minskat från 1 680 till 488. 
  • Patienter i kö till nybesök har minskat från 6 037 till 2 820.
  • 15 000 medarbetare har förkortat väntan (antalet färre till nybesök och operation) på vård för 5300 patienter.
  • 82 av 88 operationsköer är borta - vilket motsvarar 93 %.