Utbildningsdagar för höjd civil beredskap och katastrofberedskap

Nyhet

Sjuksköterskor och läkare som gått kurs på Karolinska under veckan har fått tänka bortom vardagens sjukvård; hur agerar och prioriterar man bäst de första timmarna efter en stor katastrof, då de vanliga resurserna inte räcker till?

Kursen på Karolinska Universitetssjukhuset har engagerat många i Karolinskas traumavård, men det är främst läkare och sjuksköterskor från andra sjukhus i Region Stockholm och från Gotland som gått den. Uppdraget att anordna utbildningen kom till Gunnar Sandersjöö, chef för traumavården på Karolinska, från Region Stockholm via Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB, i Stockholm, som också finansierar utbildningen.

Gunnar Sandersjöö.

– Det handlar om hur sjukvården ska agera under de första timmarna efter en mycket stor olycka, terrorattack eller rentav krigshändelse, då ett stort antal allvarligt skadade kommer in till sjukhus samtidigt och de vanliga resurserna inte längre räcker till, säger Gunnar Sandersjöö.

Utbildningen är en del i långsiktig satsning på att öka civil beredskap i sjukvården i Region Stockholm och tanken är att den ska återkomma varje år för att många ska få en chans att gå den.

– Vi har repeterat grundläggande kunskaper om trauma för sjuksköterskor och läkare. Vi har diskuterat patientfall och hur man prioriterar klokt för att rädda så många liv som möjligt. Kursen avslutas med en gemensam övning, säger Gunnar Sandersjöö.

Ca 140 sjuksköterskor och läkare har gått kursen i veckan. Den är till för dem som arbetar på akutmottagningar, på operation eller med omvårdnad inom områdena kirurgi, anestesi-och intensivvård, akutsjukvård och ortopedi. 

– Karolinska Universitetssjukhusets är regionens traumasjukhus och i vanliga fall är det vi som tar emot svårt skadade från till exempel en trafikolycka. Men vid en stor katastrof ska alla sjukhus i länet räkna med att ta emot svårt skadade. Resurserna räcker kanske inte till annars. Trafiken kan vara blockerad och då får ambulanserna styras till det sjukhus dit vägen är fri, säger Gunnar Sandersjöö.

Kursen har tagits fram tillsammans med representanter från flera traumaverksamheter inom regionen och från Karolinska Institutet.

Text & Foto: Catarina Thepper