Universell bår för långa transporter tas fram på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

En bår som kan anpassas efter patientens storlek och efter transportmedel står högt på önskelistan för Karolinskas flygande transportteam. En sådan teknisk lösning finns inte idag, men i maj 2023 ska en sådan bår vara klar att tas i bruk.

När en svårt sjuk patient flyttas mellan ambulans och helikopter är tiden knapp.
– Varje sekund räknas, särskilt i vårt kalla klimat. Om det handlar om en ECMO-transport har vi exakt sju minuter på oss innan slangarna fryser. Omlastningen måste därför gå smidigt, säger Lars Falk, chef för Intensivvård och transport på Karolinska.    

Karolinska Universitetssjukhuset har 20 års erfarenhet av att transportera kritiskt sjuka över hela världen med flygplan eller helikopter. Vårdteamen i luften har olika specialinriktningar för att följa patienternas behov. Patienterna är nyfödda barn i behov av ECMO-vård, vuxna som behöver transporteras till en vårdnivå som är högre än vad som finns på hemmasjukhuset eller barn som skadas allvarligt i olyckor. Karolinska Universitetssjukhuset är norra Europas enda sjukhus som kan erbjuda ECMO under längre transporter. ECMO är en avancerad form av intensivvård då blodet syresätts utanför kroppen.

Helhetslösning behövs för långa transporter över hela världen

Transporterna i luften kan vara både långväga och tidskrävande vilket ställer hårda krav på vårdteamets kompetens, men också på utrustningen. Båren som patienterna ligger på har visat sig vara en svag länk i kedjan. Ambulanser i olika regioner och länder har olika lösningar för bårens infästning, vilket försvårar omflyttningar. Olika bårar behövs dessutom för att transportera vuxna och/eller ECMO-patienter, barn och spädbarn.

– Vårt breda uppdrag kräver att vi snabbt kan ställa om till exempel från en barntransport till en ECMO-transport i samma fordon. Vi behöver också ha beredskap för att flytta patienter till och från ambulanser i olika länder, säger Lars Falk.

Tillsammans med det norska företaget Vipe 21 utvecklar Karolinska nu en bår som ska fungera för både barn och vuxna och som ska kunna kopplas in i de flesta av världens ambulanser. Fram tills nu har det inte funnits någon sådan helhetslösning. 

Lättare och bekvämare

Båren består av en basplattform dit olika moduler kan kopplas beroende på vilken patient som ska förflyttas. Mekaniken ska vara robust och enkel för att tåla grus, väder och temperatur bättre. Ett kompositmaterial ska göra båren så lätt som möjligt med aluminiumram runt för god hållfasthet. 
– Den ska också vara bekvämare än dagens bårar, som är gjorda för kortare prehospitala transporter. Vi vill undvika att patienterna får liggsår, säger Lars Falk.
Båren kommer att certifieras för medicinskt bruk innan den ta i drift, vilket enligt planerna ska ske i maj 2023.

Text: Catarina Thepper
Foto: Gabriella Moussa Espinola

Transporter med Karolinskas flygande vårdteam

ECMO:  ExtraCorporeal Membran Oxygenering, transport vid behov av extern syresättning via ECMO. Cirka 100 transporter per år

PETS: Pediatric Emergency Transport Service, barntransporter. Cirka 250 transporter per år

AITT: Advanced Intensive vare Transportation Team, vuxentransporter. Verksamheten har precis startat, men beräknat antal är 1 transport varannan dag. 

Läs mer om Karolinskas flygande team