Internationella Stoppa Trycksårsdagen

Nyhet

Vi uppmärksammar årets ” STOP Pressure Ulcer Day” – Den Internationella Stoppa Trycksårsdagen. Trycksår är ett problem inom hälso- och sjukvården, orsakar stort lidande för de drabbade och kopplas till ökade sjukvårdskostnader. Att förebygga trycksår är en patientsäkerhetsfråga.

Alla kan drabbas av trycksår om de normala förutsättningarna förändras. Exempelvis vid sjukdom som medför försämrad rörlighet eller näringsintag. Försämrad rörlighet, minskat näringsintag, fukt och ökad temperatur kan påverka hudens känslighet för perioder av tryck och leda till att hudytan spricker.  
 
Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan andelen patienter med trycksår minimeras. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer. Då finns inte längre en barriär mot de bakterier som finns på huden och risken ökar för infektion i vävnaden. Dessa ytliga hudsprickor kan utvecklas till stora djupa, smärtsamma sår.

För att förebygga trycksår behöver hudens och vävnadernas motstånd mot tryck underlättas. Den vanligaste åtgärden är att använda madrasser och sittunderlag som kan fördela och minska trycket - ett förebyggande underlag som idag är standard inom Karolinska Universitetssjukhuset. 

En annan åtgärd är att optimera näringsintaget. Till detta ska alltid ett individuellt anpassat schema för lägesändringar vidtas. För identifierade riskpatienter gäller användning av behandlande och tryckavlastande madrasser och sittunderlag. Dessa ska kunna anpassas individuellt och automatiskt förändras beroende på patientens läge och behov. 

Här kan du läsa mer om trycksårsförebyggande åtgärder: