Endokrins sjuksköterskor i kapp med köerna

Nyhet

Arbetet pågår för fullt på hela Karolinska med att nå målet att vara helt köfria vid årsskiftet. Tack vare tydlig planering och mycket goda insatser så är Endokrinologi-mottagningen i Huddinge redan så gott som i mål.

Nina Holst Plym, Malin Eriksson och Canan på Endokrinmottagningen i Huddinge har tillsammans med sina kollegor arbetat hårt för att kapa köerna.

Idag har Endokrinologimottagningen i Huddinge ingen väntetid alls för nybesök hos de sex sjuksköterskorna. Men arbetet med att trolla bort köerna är inget nytt, ett idogt arbete har pågått en längre på mottagningen. Nina Holst Plym, omvårdnadschef, berättar att det har varit ett tydligt mål de senaste åren.

– När jag började här för 7 år sedan upplevde sjuksköterskorna att mycket skedde ad hoc, och jag såg ett behov av att strukturera upp deras arbetsdagar, säger hon.

Sagt och gjort, flera insatser infördes successivt. Bland annat så gjordes bokningsschemat om utifrån ett färgkodsystem, där bokningarna fick olika färger beroende på möteslängden.

– Det gjorde att sjuksköterskorna ka planera sin dag på ett tydligare sätt – de vet när de är konsult, när de har telefontid etc. Numera är hela dagen färgstrukturerad, även om det så klart kan inträffa oväntade grejer.

Numera ligger dessutom alltid de administrativa blocken sist på eftermiddagen, en lösning som gör det mjöligt att klämma in akutmöten och planeringstid för följande arbetsdag.

Tidsbokning görs av undersköterskan istället

Nina såg även att en hel del av sjuksköterskornas tid gick åt till att boka patienterna, så hon beslutade att den uppgiften istället ska utföras av undersköterskan i receptionen.

– Hon bokar sedan några år alla 60 minuters-tider, alltså de blå tiderna, och ser till att de fylls på vid avbokningar och så vidare. Det enda sjuksköterskorna bokar är 30 minuters-tiderna då de är uppföljningstider.

I samband med pandemin infördes också att fem av sjuksköterskorna jobbar hemifrån en dag i veckan, enligt ett rullande schema. Något som man har bibehållit.

– Den dagen ägnar de sig helt åt videobesök. Att personalen själva får styra över sitt arbetsupplägg är väldigt uppskattat.

Nina noterade också att antalet patienter sköterskorna hade hand om skiljde sig åt. Därför har man nu i teamet omfördelat patienter mellan sjuksköterskorna så att de har hand om ungefär lika många.

Tittar på kvalitetsregistret en dag i veckan

En av sjuksköterskorna har en BUS-tjänst (biträdande universitetssjuksköterska), och hon jobbar en dag i veckan med att titta på återkoppling av kvalitetsregistret.

– Tillsammans följer hon och jag sedan upp alla parametrar och tittar på vad som kan förbättras. Därefter har vi ett möte ihop med läkarna på fredagar.

– I sista PREM hade vi 87,7 procent nöjdhet, vilket till och med är högre än Karolinskas mål! Så det finns många parametrar som tyder på att vi gör ett bra jobb, säger Nina och tillägger:

– Jag tror även att mycket är tack vare att hela teamet är så sammansvetsat. Vi har en väldigt bra personalgrupp och utan dem hade vi aldrig lyckats med detta. De jobbar stenhårt och jag vill verkligen ge dem en eloge, jag är jättestolt över dem!

Kvällsmottagning för att läkarna ska komma ikapp

Det som återstår i form av köer på Endokrinologimottagningen i Huddinge är framför allt på läkarsidan. Därför har man nu inför kvällsmottagning på tisdagar och torsdagar, och då är självfallet specialistsjuksköterskorna med.

– Jag tror att det är viktigt, går man till en specialistmottagning så ska man inte bara träffa en specialistläkare utan även en specialistsjuksköterska, säger Nina.

David Nathanson, verksamhetschef Endokrin, instämmer och betonar att arbetet med att korta väntetiden till en läkare fortgår:

– Vi gör nu samma resa på läkarsidan, och vi behöver fortsätta ett tag till med extramottagningen. Dessutom behöver vi öka upp läkarbemanningen, men vi räknar med att vara ikapp där under första eller andra kvartalet 2023.

Text: Josefine Franking
Foto: Joakim Lindberg