"Robotkirurgi är ett lagspel – hela teamet behövs"

Nyhet

Det är 20 år sedan den första robotassisterade operationen genomfördes på Karolinska Universitetssjukhuset. I dag finns operationsrobotar på en majoritet av svenska sjukhus. Hör några röster från utbildningsdagarna för sjuksköterskor 20-21 oktober.

Carolina Kling, omvårdnadschef, Bukoperation: "Robotarna har hjälpt oss att utvecklas i det som vi gör bäst och mest, det vill säga operera och hjälpa patienter som har cancer i bäckenet."

Ansvarig läkare den 18 januari 2002 var kirurgen Peter Wiklund, specialist i urologi och en av pionjärerna inom robotkirurgi. SVT fanns på plats för dokumentera denna milstolpe i svensk sjukvård. På två månader kunde operationstiden kapas från 13 till sex timmar och antalet genomförda robotoperationer ökade snabbt. År 2002 genomfördes 20 operationer på Karolinska Universitetssjukhuset. År 2015 var antalet uppe 1100. 

För första gången i Sverige har Karolinska haft en nationell utbildning i robotassisterad kirugi för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och undersköterskor inom anestesi- och operationssjukvård samt postoperativ vård. Deltagarna kom från hela landet, bland annat Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Centralsjukhuset Karlstad, Centralsjukhuset Kristianstad, Universitetssjukhuset i Lund, Skånes universitetssjukhus Malmö och Danderyds sjukhus.

På programmet stod föreläsningar om robotassisterad kirurgi inom olika specialiteter och anestesimetoder samt den perioperativa omvårdnaden, specifik inom robotassisterad kirurgi.

Några röster från utbildningsdagarna (20-21 oktober 2022)

Arrangörerna Elisabet Rundin, biträdande universitetssjuksköterska och Esmat Esmaeil Zadeh, universitetssjuksköterska

"Vi hoppas få lyssna på fler regioner"

– Vi tyckte att det var på tiden med tanke på att Karolinska haft robotkirurgi i 20 år nu. Utbildningen ger sjuksköterskona möjlighet att fördjupa sin kunskaper i robotkirugi, nätverka med varandra och knyta nya kontakter, säger Elisabet Rundin.

– Deltagarna kommer från hela landet, men alla kirurger och specialistsjuksköterskor som föreläser är från Tema Cancer i Solna och Huddinge. Utan deras samarbete hade inte utbildningen blivit av. De visar de metoder vi arbetar med här. I fortsättningen hoppas vi få lyssna på andra från andra regioner, säger Esmat Esmaeil Zadeh.

Ingrid Abrahamsson Stackeryd, anestesisjuksköterska

"Jag var med vid uppstarten av robotkirurgin"

– Jag föreläser om hur det var vid uppstarten av robotkirurgin tillsammans med två operationssköterskor. Det blev stor skillnad kirurgiskt sätt. Det var tidigare en ganska grovhuggen kirurgi med stora blödningar. I dag har vi inte ens beställt blod till patienterna. Robotkirurgi är skonsamt på så sätt att det inte belastar patienter på samma sätt som med öppen kirurgi. Det är så fina rörelser man kan göra med roboten som man egentligen inte kan utan att öppna patienten.

 

Olof Akre, chef, Centrum för kliniska cancerstudier, CKC

"Gillar man inte robotkirurgi ska man arbeta någon annanstans"

–Det finns för- och nackdelar med båda två robotsystemen vi har på Karolinska. Det som skiljer dem åt är bland annat planlösningen i salen och de olika möjligheterna att kommunicera med varandra under operationen. Konkurrens är oavsett bra. Vi bryr oss bara om det som är bäst för patienten, inget annat. Robotkirurgin kommer att fortsätta förändras och som forskande sjukhus är vi en del i utvecklingen. Gillar man inte det ska man arbeta någon annanstans.

 

Sahar Salehi, överläkare, Gynekologi 

"Den vanligaste behandlingsmetoden vid gynekologisk kirurgi"

– Man har inte kunna påvisa någon direkt patientnytta i studier, men professionen upplever en stor nytta. Robotassisterad kirurgi ger en större effektivitet och bättre planering för operationsteamet och det stora patientunderlaget gör den kostnadseffektiv. Det är i dag den vanligaste behandlingsmetoden vid gynekologisk kirurgi och den är absolut här för att stanna.

 

Markus Aly, överläkare, Urologi

"Vad gjordes bra? Vad kan göras bättre?"

– Man behöver ha ett nära samarbete med producenten och man behöver öva mycket och länge i en simulator för att få in rörelserna i muskelminnet. Man måste också förstå skillnaderna mellan de olika robotsystemen – instrumenten har olika begränsningar. Sist men inte minst krävs noggranna genomgångar av varje operation: från sövning till uppvak. Vad gjordes bra? Vad kan göras bättre? Inte en slentrianmässig sign-out.

 

Mathias von Beckerath, överläkare, Huvud–Hals

"Ger många fördelar vid tumörer i svalget"

– Vi ser en kraftig ökning av HPV (humant papillomvirus)-orsakad cancer i mellansvalget och hos nya patientgrupper. HPV är sexuellt överförbart. Den uppgång vi ser nu kommer dock att klinga av, då de flesta skolbarn vaccineras i dag. Robotkirurgi har många fördelar vid tumörer i svalget utanför tonsill/tungbas. Den ger en fantastisk bild över operationsområdet, är mer skonsam för patienten, ger snabbare återhämtning och lägre dödlighet.

 

Ann-Charlotte Lindström, bitr. överläkare, Bukoperation

Vad vill du skicka med deltagarna?

– Att robotkirurgi är ett lagspel – alla i teamet behövs. Det är viktigt att ha förståelse för varandras olika arbetsuppgifter i teamet för bästa resultat.  Och att fysiologi är roligt, särskilt när patienten står på huvudet.

 

 

 

Hej deltagare!

Raija Vedage och Cecilia Viggström, intensivvårdssjuksköterskor, Karolinska Huddinge

– Vi hoppas lära oss mer om robotkirurgi i stort och vad som är skillnaden mot öppen kirurgi och laparoskopisk kirurgi. Vad specifikt behöver vi tänka på och vad kan hända med patienten efter operationen?

 

 

 

Johan Forsmark, undersköterska, Länssjukhuset Ryhov Jönköping

– Vi har robotkirurgi flera gånger i veckan, kolorektal, urologi och prostata. Det är nyttigt att se andra arbetssätt och utbyta erfarenheter med andra. Gastroföreläsningen var intressant. Det har vi inte i Jönköping.

 

 

 

Melissa Saffo, operationsundersköterska, Karolinska Solna

– Jag är framför allt intresserad av post-op-delen, vad som händer med patienten efter operationen. Man förstår hur viktig återkopplingen därifrån är för att vi på operation kan förbättra oss.

 

 

 

Hannes Autio Pudas, anestesisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Malmö

– Jag hoppas få veta mer och få ett större perspektiv på det här med robotkirurgi. Vi gör bara viss robotkirurgi hos oss. Under utbildningen kommer vi förhoppningsvis lära oss om sådant som vi inte gör.

 

 

 

Georgina Zumaeta, operationsundersköterska, Karolinska Solna

–Jag är intresserad av anestesi och smärtlindring. Spännande att höra om hela processen och att man verkligen behöver varandra i teamet. Vikten av att veta vad var och en i teamet gör.

 

 

 

 

 

Text & bild: Nneka Magnusson Amu
Toppbild: Joakim Lindberg