Malik, 3, gör sig redo för magnetkameran

Nyhet

På Barnneurologen i Solna har kön till en magnetkameraundersökning minskat radikalt. Genombrottet kom med en helt ny koordinatorstjänst. –Vi har infört många nya rutiner och det har verkligen gett resultat, säger specialistsjuksköterskan Maria Krona.

Malik och mamma Sari Tauri i väntrummet på Barnneurologen i Solna.

Under hösten 2020 hade Barnneurologi i Solna en väntetid på 10–12 månader för en magnetkameraundersökning, MR, i narkos. För att minska köerna och skapa en bättre överblick utformades en ny koordinatortjänst. Specialistsjuksköterskan Maria Krona på dagvården var den som fick uppdraget.

– I korthet kan man säga att vi har skapat helt nya rutiner. En av de första förbättringarna var att låta barnneurologerna granska alla nyinkomna remisser. På så sätt kunde vi se till att alla barn som medicinskt behövde en MR fick det i tid. Tidigare var det inte den medicinska bedömningen som styrde när barnet fick sin MR utan endast deras plats på väntelistan, berättar Maria Krona, i det lekfullt inredda väntrummet på plan 7.

Det är en extrainsatt lördag på dagvården. Ännu syns inga besökare till men det hörs barnskrik från ett av rummen längre in i korridoren. En liten flicka har just vaknat upp från sin narkos. En stund senare kommer hennes mamma gående med en lunchbricka. På tallriken ligger pannkakor med sylt och grädde.

Stärkt samarbete

Samverkan mellan olika funktioner och teman har varit en framgångsfaktor för projektet, som även omfattar representanter från Barnröntgen, Barn Perioperativ medicin, intensivvård och transport samt Tema Barn. Sedan februari 2021 har Barnneurologen i Solna regelbundet flyttat över barn från sitt narkosflöde till Huddinges flöde där väntetiden är kortare.

– Det stärkta samarbetet med Huddinge och på vår egen dagvård har varit avgörande för att vi ens har lyckats korta våra köer, liksom det interprofessionella samarbetet med MR-personal och narkospersonal. Alla har jobbat hårt tillsammans och kommit med nya idéer, säger Maria Krona. 

Specialistsjuksköterska Maria Krona.

I samband med omtaget kring köerna upptäcktes att barn som väntar på undersökning och som inte har egna dagvårdsavdelningar eller remitterats utanför sjukhuset hade längre väntetid.

– Ansvaret låg tidigare på remitterande läkare att skriva remiss för en dagvårdsplats. Nu fick vi sätta nya rutiner för att dessa barn automatiskt skulle få en dagvårdsplats. Vi delade in vilka barn som skulle tilldelas en dagvårdsplats/vårdavdelning utifrån frågeställningen på remissen. Till exempel: MR hjärna tog neuro hand om och MR buk hamnade under gastrodagvården. 

Ändrade fastetider

En magnetkameraundersökning tar mycket tid i anspråk före, under och efter besöket. Även här har man hittat nya vägar till ett bättre flöde. Förut fastade barnen så att de kunde sövas tidigast en timme innan planerad tid. Det som hände då var att man ibland hade tomt i MR-kameran om en undersökning gick fortare än planerat eller något barn blev sjukt.

– Genom att ta in barnen tidigare och låta de vara fastande så har vi kunnat se till att kameran inte står tom och att vi snabbare blir klara med alla undersökningar för dagen, säger Maria Krona.

Och man ger numera en lägre dos av den sövande nässprayen Dexdor ihop med det korttidsverkande narkosmedlet Propofol, i stället för enbart Dexdor.

– Det har gjort att vi efter narkosen kan övervaka barnen här hos oss i stället för att behöva flytta över dem till barnuppvaket. De kan då även åka hem tidigare, säger Maria Krona, som inom kort lämnar över koordinatorsrollen till specialistsjuksköterskekollegan Malee Dekker.

– Det känns både kul och utmanande att ta över efter Maria. Hon har gjort ett otroligt jobb. Som tur är finns hon kvar på avdelningen och vi fortsätter att arbeta tätt ihop, säger Malee Dekker.

Ringa in patienter

Specialistsjuksköterska Malee Dekker.

Under januari till februari 2022 fick mottagningen ett stort antal Covid-avbokningar. För att undvika att dessa tider inte gick tomma inleddes ett intensivt arbete med att ringa in patienter från väntelistan med kort varsel.

– När bortfallet var så stort kunde vi erbjuda fler tider till patienter med lägre medicinsk prioritet. Det i kombination med de extra tiderna vi fått är en viktig anledning till att vi på bara några månader fick ner våra köer till 1 månads väntetid i mars i år, säger Malee Dekker.

Vanligtvis växer köerna under sommaren på grund av semesterledigheter. Redan nu finns en plan för hur man ska runda problemet nästa år.

– Vi planerar att lägga in extra lördagar i vår och efter sommaren, men det är inte helt beslutat ännu. Dock har vi planerat för ytterligare 1-2 lördagar nu i höst, säger Malee Dekker.

Catarina Ölander, specialistsjuksköterska, Malee Decker, specialistsjuksköterska, Jessica Widegren, omvårdnadschef slutenvård och Maria Krona, specialistsjuksköterska.

"Har energi över"

Röntgenssjukköterskan Hamid Behbahan pekar in mot kamerarummet och påminner fotograf Joakim Lindberg om att inte kliva över tröskeln med sin utrustning. Magnetiskt material är absolut no-no där inne.

– Den här kameran har en fältstyrka på 1.5 Tesla och används framför allt för magnetröntgen av hjärna, foster, buk, thorax, halsutredningar och rygg. Kameran i rummet mittemot är på 3 Tesla. Den använder vi till blodkärl, småskelettutredningar, lilla bäckenet, buk, hjärna och thorax berättar, han entusiastiskt.

Röntgensjuksköterska Hamid Behbahan

Denna lördag arbetar dubbla narkosteam och antalet barn som ska tas emot är nio totalt. Jargongen i det smala arbetsrummet är lättsam. Det märks att många arbetat ihop länge. Hamid Behbahan har varit på Karolinska sedan 1998 och känner, nu som då, att han är på rätt ställe.

– Jag har energi över att komma in och arbeta extra. Det hänger ihop med att det jag gör är vettigt. Det spelar roll att jag är här och det känns bra när jag kommer hem. Jag tror inte att jag hade känt samma sak om jag pysslat med ekonomi eller teknik, säger han.

Son sen i utvecklingen

Sari Taurio.

Tillbaka i väntrummet träffar vi mamma Sari Taurio med snart treårige sonen Malik. Han är full av energi och utforskar varenda liten leksak i sin närhet. Mest lockar Eero Aarnios vita designande plasthundar i verklig storlek. Malik pratar för fullt, men det är inte helt lätt att förstå allt han säger. Det kommer ord men inte hela meningar.

– Malik är sen i utvecklingen och ska undersökas med magnetkamera. Han är lite rädd för vården efter i somras då hans halsmandlar och en körtel bakom näsan togs bort. Han tycker inte om när det sticker till. Men han kommer att få Dexdor innan de sätter en infart i hans arm. Och nedsövd har han blivit tidigare så det är jag inte så orolig för, säger Sari Taurio.

 

Malik, år.

"Kom nu Malik!"

Maliks namn ropas upp och det är dags för invägning. Han protesterar högljutt eftersom han är fullt upptagen med att kika in akvariet med de färgglada fiskarna och den coola legogubben på botten. Hans mamma tar utspelet med ro.

– Jag är van vid att han säger ifrån när han inte gillar något. Just nu funderar jag på om man kan passa på att klippa hans hår när han är nedsövd, haha. Kom nu Malik, jag bär dig!

 

Text: Nneka Magnusson Amu
Bild: Joakim Lindberg

Så kapades väntetiderna på Barnneurologen i Solna

Hösten 2020

Väntetiden för en magnetkameraundersökning, MR, i narkos är 10–12 månader. I snitt 8 kommer nya remisser/vecka och 2,5 undersökningar/vecka.

I september fördubblades antalet undersökningstider till 5/vecka. I december var väntetiden för MR i narkos nere på 6–8 månader. 

Våren 2021

I stället för endast Dexdor, ett bedövningsmedel, får patienten en mindre mängd Dexdor och sedan det korttidsverkande narkosmedlet Propofol. Övervakningen efter MR i narkos kan nu ske på dagvården i stället för på barnuppvaket.

Barn flyttas regelbundet över från Solnas narkosflöde till Huddinges flöde. För att underlätta arbetet granskas de nyinkomna remisserna av barn-PMI.

Hösten 2021

Fastetiderna för barnen ändras för att ytterligare förbättra flödet. 

En ny verksamhetsövergripande arbetsgrupp för MR startas. I den ingår Barn-PMI, Barnradiologi, ALB:s MR-koordinatorer och verksamhetsutvecklare från Tema Barn samt Bild och Funktion. Gruppens arbete resulterar i 31 extra tider och köerna minskar till 3–6 månader.

Öppettiderna på dagvården för barnneurologi utökas till 07.15 -17.30 flera dagar i veckan.

Våren 2022

Under januari och februari sker många Covidrelaterade avbokningar. Ett intensivt arbete påbörjas med att ringa in patienter från väntelistan med kort varsel.

Nya rutiner fastställs för att barn som remitterats utanför sjukhuset automatiskt ska tilldelas en dagvårdsplats. 

Hösten 2022

Väntetiden på Barnneurologi Solna är nu 1 månad.

 

Källa: Barnneurologen