Internmedicinska dagen: "Tydligt politiskt intresse för våra frågor"

Nyhet

Den 19 oktober bjöd Karolinskas medicinska råd in till den internmedicinska dagen.

"Vi är bra – men vi kan bli bättre", säger sjukhusdirektör Björn Zoëga under panelsamtalet. Moderatorer är Jon Lampa, verksamhetschef Gastro Hud Reuma och Frieder Braunschweig, verksamhetschef Kardiologi. I panelen deltar även: Tobias Nässen (M), Regionråd och ordförande i produktionsutskottet; Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd; David Nathanson, verksamhetschef Endokrin Karolinska.

Den 19 oktober bjöd Karolinskas medicinska råd in till den internmedicinska dagen.

Publiken bjöds på ett fullspäckat program under hela eftermiddagen. De invärtesmedicinska specialiteterna inklusive omvårdnad var representerade i form av presentationer av verksamheterna och en föreläsning i ett aktuellt ämne. Föreläsningarna var av klinisk karaktär.

Utanför Sune Bergströms aula ordnades visningar av postrar i hallen . Programet avslutades med en debatt som berörde aktuella frågor, både vad gäller nuläge- och framtiden gällande det internmedicinska vårdlandskapet.

Moderatorer var Jon Lampa, verksamhetschef Gastro Hud Reuma och Frieder Braunschweig, verksamhetschef Kardiologi.

I panelen deltog Björn Zoëga, sjukhusdirektör; Tobias Nässen (M), Regionråd och ordförande i produktionsutskottet; Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd; David Nathanson, verksamhetschef Endokrin Karolinska.

Dagen avslutades med mingel, lättare förtäring och dryck.

"Det finns ett behov av att skapa en gemensam plattform för internmedicin på Karolinska", säger verksamhetschef David Nathanson.

TRE SNABBA FRÅGOR DAVID NATHANSON

Vad tar du med dig av gårdagen?

– Jag tar med mig att de invärtesmedicinska specialiteterna på Karolinska bedriver vård och kliniskt tillämpbar forskning av hög klass, säger David Nathanson, verksamhetschef Tema Inflammation och Åldrande.

Vad hoppas du att andra tar med sig?

– Att det finns ett behov av att skapa en gemensam plattform för internmedicin på Karolinska. Vi behöver bygga bryggor mellan specialiteter som ligger på olika teman. Det medicinska rådet och den internmedicinska dagen är ansatser för att lyckas med detta.

Hur ser du på framtiden gällande det internmedicinska vårdlandskapet?

– Vi behöver fortsätta med detta arbete och Karolinska behöver lyfta den fina vård, forskning och utbildning som de invärtesmedicinska specialiteterna står för. Det finns även ett tydligt politiskt intresse för våra frågor.

Vad gör Karolinskas medicinska råd?

Karolinskas medicinska råd arbetar med utbildningsfrågor och verksamhetsnära frågor (som exempelvis jourarbete) för att främja de internmedicinska specialiteterna på Karolinska Universitetssjukhuset.