Ett år som president för Världsläkarorganisationen till ända

Nyhet

Heidi Stensmyren, temachef för Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska, blev ny president för Världsläkarorganisationen (WMA) i oktober 2021. Nu har uppdragsåret gått mot sitt slut och vi hör efter med Heidi hur året har varit.

Hej Heidi, hur känns det nu när året har gått mot sitt slut?

– Det har varit en väldig spännande tid att vara president. Vi har befunnit oss i centrum för en rad händelser i världen och hanterat många svåra och komplexa frågor vilket jag trivs med. Det har varit roligt och passat bra med mitt jobb på Karolinska, som är en internationell aktör. Jag är dock glad för att lämna stafettpinnen vidare.

Vilka var dina mål när du tillträdde?

– I korthet så var det att öka samarbetet mellan globala institutioner och fördjupa arbetet med våra etiska regelverk. Jag ser det som nödvändigt att stärka våra globala aktörer och öka formella samarbeten mellan både statliga och icke statliga insitutioner. Jag har verkat för detta genom att knyta band och främja samarbeten mellan globala aktörer. Det är därför roligt att ha etablerat kontakt med FN-organet som utformar en Code of Conduct för medicinsk etik. Så som situationen är i dag, med Rysslands krig i Ukraina och sjunkande förtroende för FN:s säkerhetsråd och andra globala institutioner, så behöver vi fortsätta jobba för att stärka de legitima institutionerna.

Heidi Stensmyren.

Berätta mer om denna Code of Conduct!

– Jag är väldigt nöjd med att vi under min presidenttid lyckades förnya vår medicinetiska kod – International Code of Medical Ethics – som antogs av generalförsamlingen i början av oktober. Nu kommer vi att samarbeta med FN i deras arbete med att ta fram en Code of Conduct för hälso- och sjukvården globalt.

– Att kunna få så många aktörer som verkar i olik kontext att enas om skrivningar som både är generella men även så konkreta att de inte kan misstolkas är avgörande för regelverkens värde. Det är krävande men det har ju direkt inverkan på alla medarbetares vardag så det är väldigt tillfredsställande.

Hur påverkar det oss på Karolinska?

– Att en enskild medarbetares ställningstagande mitt i natten här hos oss till stor del bygger på ett djupgående professionellt resonemang som det råder konsensus om globalt är stort. Det är viktigt för att vi alla ska vara trygga i våra många gånger svåra överväganden och beslut.

Du har ju varit president under coronapandemin, hur har det varit?

– Det har inneburit mindre resor än vanligt för en president men det har passat bra då jag har behövts här på Karolinska. Jag har dock fått anpassa agendan efter pandemin och bytt möten med FN-organ till möten om vaccinkampanjer som exempel. Det är svårare att påverka när man inte kan mötas fysiskt. Många viktiga samtal är svårare att föra i en miljö som med hög sannolikhet är övervakad. Och de många informella samtal som möjliggör att man hittar en förlösande kompromiss finns det inte samma förutsättningar för.

Vilka är dina största lärdomar?

– Jag har ju arbetat internationellt i många år så mycket kände jag till men kanske hur liten världen ändå är. Informationsutbytet går snabbt och många länder som inte alls har lika stora resurser som vi har kommit långt med att implementera ny och modern teknik för bättre tillgänglighet. Det har varit roligt att även få representera Karolinska då vi är en så erkänd internationell aktör vilket vi borde vara ännu stoltare över.

Vad hoppas du på av nästa president, Dr Osahon Enabulele?

– Att han får möjlighet att arbeta mera aktivt med länder i Afrika så att vi kan stärka arbete där. Jag har känt och arbetet med Dr Osahon Enabulele i många år och han är imponerande i sitt arbete och mycket effektiv. Han har en ödmjuk framtoning och får saker gjort, så det ska bli roligt att få vara hans stöd kommande år.

Vad kommer du att fokusera på framåt?

– Jag kommer fortsätta med vårt viktiga arbete här på Karolinska – att erbjuda vård av hög kvalitet till alla som behöver oss. Jag är oerhört stolt över att få vara en del av vårt sjukhus.