Stockholms stifts biskop besökte Karolinska i Solna

Nyhet

Efter inbjudan från sjukhuskyrkan besökte Stockholms stifts biskop, Andreas Holmberg, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Det bjöds på både skratt, tårar och djupa samtal under besöket, som både inkluderade en längre sittning i Rum för stillhet och rundvandring på sjukhuset. – Vi måste fördjupa den andliga vården i vår högteknologiska värld, sa biskopen efteråt.

Det bjöds på gråmulet väder men desto varmare var stämningen i Rum för stillhet när Stockholms stifts biskop, Andreas Holmberg, var besökte Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 15 september. Det var en grupp på drygt femton personer som närvarade vid den första delen av besöket som gick av stapeln i det innersta rummet i Rum för Stillhet.

Biskop Andreas Holmberg sitter bredvid sjukhusprästen Camilla Vinberg Österberg

Förutom biskopen med sällskap av Sjukhuskyrkan, som består av två präster, två diakoner och en pastor, så hade även medarbetare och en anhörig bjudits in för att dela med sig av sina personliga erfarenheter och tankar i ett gemensamt samtal.

– Sjukhuskyrkan verkar i vårdens miljö och möter ofta utsatthet, sårbarhet, otillräcklighet och maktlöshet. Det är samma som vårdpersonalen möter men vi gör det som representant för kyrkan, andlighet och som en del av den andliga vården, berättar sjukhusprästen Camilla Vinberg Österberg och tillägger:

– Människor kanske aldrig ens har tänkt kring andlighet förrän de hamnar i en kris. Det blir då vårt uppdrag att bedöma vad just den här individen behöver för stöd.

Fint samarbete mellan kuratorer och sjukhuskyrkan

En av de inbjudna deltagarna var Robert Kavhed, kurator vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och främst aktiv på ECMO samt BIVA.

Robert Kavhed, kurator vid Astrid Lindgrens barnsjukhus

– De barn vi möter är de allra sjukaste och deras anhöriga kan få stöd, av oss kuratorer eller av en präst, diakon, pastor, imam eller annan andlig ledare. Vi har ett jättefint och viktigt samarbete med sjukhuskyrkan. Det kan exempelvis handla om att ta avsked eller genomföra ett nöddop mitt i natten, och man märker att det blir något särskilt när sjukhuskyrkan är med, säger Robert och förklarar:

– De förmedlar ett lugn till patienten och de närstående, och genom det blir även jag trygg i min roll. Vi kompletterar varandra och jag kan vid behov luta mig mot dem.

Sjukhuskyrkan går att nå dygnet runt, alla dagar i veckan, något som Robert förklarar är ett stort stöd. Om någon exempelvis vill ha stöd av en imam så hjälper också sjukhuskyrkan till att förmedla kontakten. Robert lyfter även efterlevandestödet som en viktig del i kuratorns och sjukhuskyrkans arbete.

Fortsatt kontakt för den efterlevande

Jakob Lederman, anhörig, stöttades av Åsa Högman, sjukhusdiakon

Deltog i gruppsamtalet gjorde även Jakob Lederman, som är anställd inom sjukvården men här delade med sig om det stöd han fått som efterlevande. Våren 2022 vårdades hans son Joshua, tre år gammal, i fem veckor på Karolinska i Solna för en ovanlig tumörsjukdom innan han till slut somnade in.

– Jag är ju van att vara på den andra sidan, som vårdpersonal. Jag jobbade i ambulanserna vid attacken på Drottninggatan. Men det går inte att förbereda sig på den utsatthet, sårbarhet och maktlöshet man känner som förälder när man står vid sidan om och inte kan göra något, säger han.

Jakob som tidigare inte tänkt speciellt mycket på sjukhuskyrkans existens fick tips av en annan förälder på barnonkologen om den. Efter en extra kritisk helg för Joshua så träffade han Åsa Högman, sjukhusdiakon, första gången.

– Då, mitt i en fruktansvärd situation så var det väldigt speciellt att möta någon som verkligen vågade vara med dig i stunden, som tog sig tiden. För all vårdpersonal fokuserade ju på vår son – vilket de så klart skulle – men som anhörig har man ju också ett behov av stöd. Det betyder oerhört!

Jakob berättar att Åsa fortfarande håller kontakten nu ett halvår efter Joshuas bortgång, något som är ett vanligt förfarande för Sjukhuskyrkan.

”Andliga vården behöver fördjupas”

Biskopen Andreas Holmberg på besök i Rum för stillhet

Sjukhuskyrkan finns både i Huddinge och i Solna. Den är öppen patienter, närstående och personal, oavsett kultur och tro eller inte tro.

– Sjukhuskyrkan är en fysisk plats där man tar på allvar att vi inte bara är fysiska kroppar utan även andliga varelser. Jag har stor respekt och uppskattning för det sjukhuskyrkan och kuratorerna gör, säger biskopen.

Under gruppsamtalet belyste någon att det verkar ha skett en frånkoppling av det andliga från våra fysiska kroppar som konstant stressar och är uppkopplade med mobilen.

– Jag tror att vi måste fördjupa samtalen om den andliga vården i vår högteknologiska värld. Regionens ansvar för den andliga vården behöver fördjupas, säger biskopen.

Text & Foto: Josefine Franking

Rum för stillhet och Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns för patienter, närstående och personal, oavsett kultur och tro eller inte tro, på uppdrag av Region Stockholm. Vi samverkar med olika religiösa organisationer och trossamfund. Vi hjälper gärna till att förmedla kontakt med dem.

Till Rum för stillhet är alla välkomna att söka stillhet, meditera och be. Bönematta, meditationspall, Bibeln på olika språk och Koranen finns att låna.