Satsningen på att Karolinska Universitetssjukhuset ska vara köfritt går framåt

Nyhet

När Karolinska Universitetssjukhuset den 20 augusti började med satsningen som syftar till att bli köfria fanns det 1 677 patienter i kö som väntat mer än 90 dagar på operation. Idag, sex veckor senare, har vi strax över 1 000 patienter i kö som väntat mer än 90 dagar.

Under samma period har vi dessutom ökat antal operationer per vecka från 1 100 till 1 200, vilket innebär att vi nu opererar cirka 5 000 patienter i månaden.

Tack vare ett gott samarbete mellan alla inblandade verksamheter är vi övertygade om att vi kommer att nå målet. Parallellt med arbetet med att korta operationsköerna arbetar vi även med målsättningen att bli köfria när det gäller nybesök. Detta innebär att de patienter som väntar på sitt första besök ska erbjudas en tid inom 30 dagar.

När vi nu på ett övergripande plan koordinerar och på ett systematiskt sätt angriper problematiken ser vi tydligt var i processen det finns brister. En avgörande faktor i det framgångsrika arbetet har varit att vi nu delar med oss av relevanta data och nyckeltal så att verksamheten kan planera med större träffsäkerhet. Allt följs upp mot uppsatta mål.