Så röstar du på sjukhuset

Nyhet

I Huddinge finns möjlighet att rösta i förtidsröstningslokalen vid huvudentrén. För förtidsröstning i Solna är närmaste lokal Gävlegatan 22. Den som inte kan ta sig till en röstlokal kan rösta med bud eller beställa ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan du boka ambulerande röstmottagare från kommunen. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Ambulerande röstmottagare kan anlitas för uppdrag genom att kontakta valnämndens kansli på 08-746 37 01.

Du som röstar måste ha id samt ett röstkort. Har du inte röstkortet tillgängligt kan kommunen skriva ut ett så kallat dubblettröstkort till dig. Behov av detta meddelas vid bokning.

Här kan du läsa mer

Rösta med bud | Valmyndigheten

Anhörig ligger på sjukhus, hur kan hen rösta? - Valmyndigheten

Förtidsrösta på Karolinska Huddinge

HUDDINGE. 11 september är det val till kommun. Från 24 augusti till ochmed 11 september kan du förtidsrösta här på Karolinska Huddinge.

Vad behöver jag för att förtidsrösta?

  • Ta med dig id-handling och röstkort.
  • Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet.
  • Den som intygar måste då visa handling.
  • Om du saknar ett röstkort kan du beställa ett nytt.
  • Du behöver inte vara skriven i Huddinge för att rösta här på Karolinska.
     

Förtidsröstningslokalen hittar du vid huvudentrén.


Följande tider kan du förtidsrösta på Karolinska Huddinge:

Vecka 36, 5 - 11 september
Måndag-lördag, klockan 15:00-20:00.
Söndag (valdagen), klockan 08:00-20:00.

Läs mer här