Mariana första steg 5-undersköterskan på Karolinska

Nyhet

Karolinska universitetssjukhuset har fått sin första steg 5-undersköterska. Hon heter Mariana Hansson och har arbetat med balansorganet i över trettio år. – Jag har nog världens bästa jobb, säger hon.

Mariana Hansson ser sig gärna som en ambassadör för yrselpatienter: ”Min ambition är att bli bäst på balans”.

En stor del av patientflödet på enheten Öron Näsa Hals (ÖNH), Hörsel och Balans, i Huddinge omfattar personer med lång- eller kortvarig yrselproblematik. Genom att inrätta en steg 5-tjänst med ett definierat uppdrag har man velat fånga in den kunskap som finns hos medarbetare och strukturerat fortsätta främja utvecklingen utifrån patienternas behov.

Anna-Maria Svensson, vårdenhetschef.

– Tjänsten innebär en möjlighet att säkerställa att vården kring yrselpatienter drivs i enlighet med aktuell forskning och med ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär bland annat att utöver att undersköterskan har egna mottagningar ska hon vara drivande i framtagandet och uppdatering av rutiner och riktlinjer. Samt uppdatera patientinformation och arbeta för att implementera dessa i verksamheten, berättar vårdenhetschefen Anna-Maria Svensson och utvecklar:

– Vi tänker att den nyinrättade tjänsten är en viktig del i vår verksamhet för att upprätthålla en god patientsäkerhet och för medarbetarna genom att samordna, driva utbildningar och vara ett stöd för övriga professioner. 

Vestibularisassistent

Undersköterskan Mariana Hansson har just avslutat sitt arbetspass i Huddinge och visar in till sitt mottagningsrum. Det är becksvart så när som ljusskenet från datorn och en fyrkantig lysrörsplafond. På hennes namnbricka står det ”Vestibularisassistent”.

Arbetet är självständigt och patienterna gör en eller två undersökningar vid samma tillfälle och vissa moment kan upplevas jobbiga. Då är det viktigt att de känner sig lugna och trygga med den som utför undersökningen. Inte sällan får hon frågan hur hon kan beskriva så exakt hur de känner.

– Det är ju för att jag träffat så otroligt många människor genom åren. Deras berättelser är ovärderlig kunskap för mig.

Mariana Hansson har även egna mottagningar där hon träffar patienter som hon tar ananmnes på, undersöker och behandlar.

– Efter en vecka följer jag upp hur patienterna mår, vilket är väldigt roligt.

Stolt och peppad

Sedan två månader tillbaka kan hon även titulera sig ”Steg-5-undersköterska” – den första i sitt slag på Karolinska Universitetssjukhuset.

–  Redan för några år sedan talades det om att införa en kompetensstege för undersköterskor och man ombads skatta var man låg på en skala från ett till fem. Då tänkte jag kanske en tvåa eller trea. Sedan fick jag nya chefer och de tyckte att jag skulle kunna vara en femma, säger hon och ler.

”Jag känner mig lyckligt lottad – jag har världens bästa jobb”, säger Mariana Hansson.

I ansökan till den nya tjänsten ombads Mariana visa vad hon gjort genom åren; alltifrån arbete och utbildningar till undersökningar och forskningsprojekt. I juli blev det klart att hon fått tjänsten. Hon känner sig glad, stolt och peppad. Och väl förberedd.

– Jag har arbetat med balans i trettiotvå år och brinner för mitt jobb. Det är kul att se hur mitt arbete och undersökningsmetoder utvecklats genom åren. Att jag fått vara delaktig i framtagandet av normalmaterial till nya tester och involverad i många olika studier som gjorts på kliniken, säger hon.

Steg 5-tjänsten har betydelse på flera plan, tycker hon. Karriärvägarna för undersköterskor har i det närmaste varit obefintlig och det är ett yrke med varken samma status eller synlighet som andra professioner i vården, till exempel läkare.

– Att vi kan få kredd och uppskattning för det vi gör är guld värt. Många sliter hårt till låga löner. Det är också ett bra sätt att göra yrket mer attraktivt. Jag tror det kan sporra fler att söka sig dit, säger Mariana Hansson och fortsätter:

– En stor och viktig del är också att jag haft och fortfarande har förmånen att få jobba med flera läkare som har samma brinnande intresse för yrsel och balans och som stöttat när man kommit med förslag, tankar och idéer.

Varför är just detta vårdområde viktigt?

– Balansen är en av våra viktigaste grundfunktioner. När den inte fungerar optimalt eller i värsta fall slås ut kan det innebära ett stort trauma. Då behövs rätt kompetens på plats, som vet hur vi kan bemöta dessa personer på bästa sätt och ge bästa möjliga hjälp, säger vårdenhetschefen Anna-Maria Svensson.

Text: Nneka Magnusson Amu
Foton: Joakim Lindberg.

Läs mer: Kompetensstege för undersköterskor