Fortsatt arbete för att förbättra akutsjukvården för barn

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhusets arbete med att förbättra det akuta omhändertagandet av barn fortsätter. En rad åtgärder har vidtagits under sommaren eller är under implementering.

Under drygt ett år har antalet besök på barnakuten i Solna varit ovanligt högt. Detta beror bland annat på den förlängda infektionssäsong som följde efter covid-19 pandemin. Inom akutverksamheten för barn och inom Tema Barn/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ALB, som helhet pågår ett omfattande arbete för att ta hand om det ökande antalet patienter på ett bra sätt.

Åtgärder inom rekrytering och kompetens

 • Ett antal erfarna barnsjuksköterskor och undersköterskor har rekryterats, vilka kommer att börja under hösten.
 • Två erfarna utbildningssjuksköterskor har börjat och de kommer arbeta med att höja kompetensen för de mindre erfarna medarbetarna.
 • Kompetens att gipsa barn är viktig del av den akuta barnsjukvården. Därför återbesätts två tjänster med erfarna gipstekniker.
 • Fem sjuksköterskor från barnakuten kommer under hösten att påbörja sin specialistutbildning. Detta är en viktig långsiktig satsning för omvårdnadspersonalen, även om det kortsiktigt innebär en utmaning.
 • Två nya tjänster med universitetssjuksköterskor har tillsatts, vilket innebär en förstärkning för forskning och utveckling inom omvårdnaden av barn.

Vårdplatsdata 2021 och 2022 och arbete med vårdplatser

Ett kontinuerligt arbete pågår för att ha ett högt antal vårdplatser öppna inom ALB. Under vår/sommar/höst 2021 och 2022 var antalet vårdplatser:

 • Under maj månad 2021 fanns 123 vårdplatser inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Tema Barn
 • Under maj månad 2022 fanns 109 vårdplatser inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Tema Barn
 • Under augusti månad 2021 fanns 111 vårdplatser inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Tema Barn
 • Under augusti månad 2022 fanns 114 vårdplatser inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Tema Barn

Planering och uppföljning för optimerad användning av vårdplatser

 • Veckovis planering och uppföljning sker för god balans mellan vårdplatser som används för barn som opereras planerat och de som opereras akut eller av annat skäl behöver vårdplats.
 • Förbättrad planering baserad på årstidsvariationer, exempelvis infektioner och frakturer.

Arbetsmiljö och patientsäkerhet

 • Medel har beviljats från Karolinskas Hälsocenter för stöd med handledning och återhämtning under hösten.
 • Arbetspass utvärderas i arbetsgrupperna enligt en strukturerad modell för att man tillsammans ska fånga patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljöproblem.