Anova genomför studie av könsbekräftande behandlingar från de senaste 20 åren

Nyhet

Vilka olika grupper söker könsbekräftande vård? Vilken vård erhåller de? Hur påverkas vårdutfallet av olika faktorer och utgångspunkter? Bland annat dessa frågor vill man få djupare kunskap om med en studie som görs vid Anova, Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet för andrologi, sexualmedicin och transmedicin.

Vissa av behandlingarna som kan användas vid könsdysfori är irreversibla. Studien kommer därför bland annat att undersöka hur många som har sökt mottagningen utifrån att de vill ha hjälp med att återgå till sitt födelsekön.

– Vi har sedan flera år tillbaka sett ett ökat antal sökande som upplever att sitt kön inte stämmer överens med kroppen säger Cecilia Dhejne överläkare och medicinskt ansvarig Anova och fortsätter:
– Både svenska och internationella studier visar att en majoritet av de som genomgått könsbekräftande behandling mår betydligt bättre efteråt och den här studien kommer förhoppningsvis ge oss ännu mer insikt i hur patienterna upplever sin situation.

Studien är retrospektiv och omfattar personer som sökt vård för könsdysfori inom Region Stockholm under åren 2000–2020. Studien baserar sig uteslutande på tillgängliga journaler. Studien, som beviljats tillstånd av Etikprövningsnämnden, är den första av sitt slag i Sverige.