Akut hjärtsjuk från Jönköping hämtades med nya helikoptern och opererades på Karolinska

Nyhet

Mitt i sommaren drabbades en man i Jönköping av akut aortadissektion, ett ytterst allvarligt och kritiskt tillstånd som måste opereras omedelbart. När alla sjukhus i närheten var fulla klev Karolinska Universitetssjukhusets medarbetare in till undsättning. Med hjälp av den nya intensivvårdshelikoptern hämtades patienten snabbt från Jönköping och opererades samma dag i Solna.

Det var en sommardag som många andra för Magnus Dalén, biträdande överläkare och docent i Thoraxkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, när jourtelefonen plötsligt ringde. Det var från Universitetssjukhuset i Linköping och de hade en akut hjärtsjuk patient som de inte hade möjlighet att hjälpa. Magnus, som var bakjour i hjärtkirurgi, förstod snabbt allvaret och insåg att patienten behövde opereras omedelbart.

– Patienten hade drabbats av akut aortadissektion typ A. Ett mycket allvarligt och akut tillstånd där kirurgi är enda behandling och dödligheten är ca 2 procent per timme det första dygnet om akut operation ej utförs, säger Magnus.

Magnus Dalén, biträdande överläkare och docent i Thoraxkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Patienten hade initialt kommit in till sjukhuset i Jönköping, men det visade sig snart att inget Universitetssjukhus i närheten som utför hjärtkirurgi hade möjlighet att utföra operationen på grund av platsbrist. Därför hjälpte Universitetssjukhuset i Linköping till genom att kontakta Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Överlever sällan första dygnen utan operation

Magnus förklarar att vid akut aortadissektion typ A spricker det inre lagret i kroppspulsådern, något som sker helt akut. Då letar sig blodet in mellan vägglagren i pulsådern vilket kan leda till flera försvårande och potentiellt dödliga komplikationer, bland annat stroke och hjärtinfarkt.

– Utan operation överlever man ofta inte första dygnet och därför vill man operera så tidigt som möjligt efter att diagnosen är bekräftad, säger Magnus och tillägger:

– Vi konstaterade att det fanns ett akut operationsbehov och vi frigjorde direkt plats på vår thoraxintensivvårdsavdelning i Solna för att kunna ta emot patienten. Därefter bad jag Karolinskas helikopterteam lyfta med den nya intensivvårdshelikoptern för att omgående transportera patienten till oss.

Fram till dess att den drabbade blir opererad så vill man sänka blodtrycket, eftersom det minskar risken för komplikationer.

– Detta sköts lämpligen av narkosläkare och därför var vår intensivvårdshelikopter det självklara valet. Då kunde nämligen vårt narkosteam följa med och behandla patientens blodtryck redan i helikoptern, säger Magnus.

Inga andra patienter blev lidande

Transporten med helikoptern till Solna skedde utan komplikationer och väl på plats opererades patienten omedelbart.

– Patienten vårdades därefter på vår thoraxintensivvårdsavdelning i två dygn och skrevs sedan ut till hemsjukhuset. Nu, en månad efter operationen är han hemma igen och mår bra.

Magnus betonar att det inte var några patienter i Karolinska Universitetssjukhusets vanliga flöde som blev utkonkurrerade eller fick vänta längre på grund av denna patient.

– I och med att vi var den enda tillgängliga resursen för ett så pass komplext kirurgiskt ingrepp så behövde vi helt enkelt lösa situationen. Den här typen av operation utförs vanligtvis på jourtid, vilket gör att vi inte behöver ställa in operationer – det sker utanför den ordinarie kapaciteten, säger han och tillägger:

– Operationsresultaten vid akut aortadissektion typ A vid Karolinska Universitetssjukhuset är i hög internationell klass och det känns väldigt bra att arbeta på ett sjukhus där vi har möjlighet att erbjuda sjuka vård – oavsett var i Sverige de bor.


Text: Josefine Franking