Status gällande sommarvård på Karolinska

Nyhet

Under sommaren har Karolinska Universitetssjukhuset planerat för att kunna ta emot både Stockholmspatienter och patienter i behov av vård från andra regioner. Medicinska prioriteringar avgör, för att kunna ge vård till de svårast sjuka.

Karolinska har ett nationellt uppdrag med ansvar för många diagnoser – och utomlänsvård ingår i sjukhusets uppdrag även sommartid. Sommaren 2022 har Karolinska planerat med extern resurs utanför sjukhuset för ett extra uppdrag från Norrland, där framför allt cancerpatienter opereras.

Medicinska prioriteringar avgör alltid vilka patienter som är aktuella, det vill säga de som är svårast sjuka prioriteras oavsett varifrån i landet de kommer.

Sjukhusets aktuella siffror för perioden vecka 25–31 2022 visar att andelen utomlänspatienter i slutenvården var 8,54 %, mot 7,72 % år 2019 (året före pandemin), det vill säga en ökning med cirka 0,8 %. I öppenvården ökade utomlänspatienterna motsvarande period med 0,4 %.

Karolinska har också ökat vården för patienterna i Stockholm. Perioden vecka 25–31 2019 vårdade Karolinska 8 788 stockholmspatienter i slutenvård, mot 8 823 år 2022, en liten uppgång.