Små smakportioner tidigt i livet kan göra stor skillnad

Nyhet

Om bebisar får smaka på ägg, vete, jordnöt och mjölk vid tre-fyra månaders ålder, den ålder då immunförsvaret utvecklas, får färre av dem födoämnesallergier. Särskilt minskar risken för jordnötsallergi. Det visar specialistsjuksköterskan Björn Nordlund i en studie tillsammans med Universitet i Oslo och som publicerades i The Lancet under sommaren.

Födoämnesallergi är ett stort problem. Många barn utvecklar allergi mot framför allt ägg och mjölk under sitt första levnadsår.  

– Födoämnesallergi kan förebyggas under det första halvåret i livet, för det är då immunförsvaret utvecklas. Hypotesen för vår studie var att tidiga, mycket små, smakportioner kan göra immunförsvaret tolerant, säger Björn Nordlund.

Smakportionerna, som i studien gavs till tremånaders bebisar, innehöll jordnötssmör, mjölk, vete eller tillagat ägg. Deras mammor kontaktades och tillfrågades om de ville vara med i studien redan under graviditeten. Mammor och barn från alla Stockholms förlossningskliniker har deltagit, och totalt bidrog 2400 svenska och norska barn till studien. Resultatet pekar på att smakportioner kan minska risken för att drabbas av matallergi med ungefär hälften. För jordnöt var resultatet ännu bättre.

Barnen matades med en liten tesked med födoämnet eller fick det som en liten klick på ett finger. Föräldrarna fick instruktioner att låta barnet smaka minst fyra dagar i veckan som komplement till andra smakportioner. Jordnöt introducerades först, veckan därefter komjölk, sedan vetegröt och tillagat ägg. Efter sex månaders ålder uppmuntrades föräldrarna att fortsätta att ge de fyra födoämnena som en del av kosten.

Den tidigare introduktionen av mat tycks inte ha påverkat amningen. Ungefär lika många barn ammades vid sex månader vare sig de ingick i den grupp av barn som fick testa smakportioner eller de som inte fick det (kontrollgruppen).

Text: Catarina Thapper

Se film om studien