Karolinska Universitetssjukhuset tillsätter produktionsdirektör

Nyhet

Karolinska stärker nu arbetet för att bli landets första kö-fria universitetssjukhus. Från och med i dag, den 16 augusti, tillträder överläkaren Caroline Hällsjö Sander en nyinrättad tjänst som produktionsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Caroline Hällsjö Sander

Karolinska Universitetssjukhuset har efter att pandemin klingade av arbetat för att ge vård till fler patienter. Under 2021 utförde sjukhuset mer vård till stockholmspatienter än vad regionen beställt, 102,1 procent. Antalet slutenvårdskontakter var 5 procent fler än 2019 och inom öppenvården ökade antalet kontakter med 6 procent jämfört med 2019.

Operationerna blev 5 procent fler i fjol jämfört med 2019. En speciell satsning på att göra extra operationer resulterade i 1 497 fler operationer än vad som ursprungligen var planerat. Caroline Hällsjö Sander, överläkare anestesi och intensivvård samt verksamhetschef inom Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI), har varit ansvarig för extrasatsningen 2021 och den satsning som görs i år. Målet är att Karolinska vid årets slut ska vara Sveriges första kö-fria universitetssjukhus.

– Först och främst är det våra medarbetare som gjort det möjligt för sjukhuset att hjälpa fler patienter, bland annat genom att arbeta extra på kvällar och helger men framför allt genom att samarbeta mer som ett sjukhus. Det är ett fantastiskt jobb som gjorts, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

– Caroline har haft en nyckelroll när det gäller att stödja våra verksamheter med att förbättra planering, samarbete och koordinering mellan olika delar av Karolinska. Nu inrättar vi en tjänst som produktionsdirektör för att ytterligare förbättra stödet till våra verksamheter. På så sätt kan vi få mer gjort utan att springa snabbare, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

– Karolinskas medarbetare brinner för att hjälpa våra patienter. Mitt uppdrag är att göra det möjligt för alla att göra det fullt ut. Då måste vi arbeta ännu mer ihop, se till att de som är på jobbet för att träffa eller operera patienter får göra det och inte hamna i vänteläge på grund av att vi inte planerat bra eller synkat med varandra, säger Caroline Hällsjö Sander, produktionsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Caroline Hällsjö Sander kommer att rapportera till sjukhusdirektören och ingå i sjukhusets ledningsgrupp. Tjänsten som produktionsdirektör kommer att utlysas enligt gängse ordning. Under den processen är Caroline Hällsjö Sander tillförordnad.