Över 1 300 sommarbebisar föddes på Karolinska

Nyhet

Erfarna barnmorskor, undersköterskor och ambitiösa barnmorskestudenter har, tillsammans med många andra yrkesgrupper på förlossningen, jobbat hårt under sommaren, där särskilt Solna haft en hög belastning. Huddinge har implementerat ett förändrat arbetssätt med antenatalpatienterna som gett ett positivt resultat för både patienter och medarbetare.

Historiskt sett är sommarveckorna på förlossningen en tuff period för nästan hela landet. Trots färre antal födslar jämfört med 2021, har de patienter som kommit in på förlossningen varit sjukare än vanligt och behövt längre vårdtid.

Det varit stora bemanningsproblem i brist på barnmorskor, vilket har gjort bemanningen svår. Det i sin tur har gjort att denna sommar har varit ovanligt ansträngd. I Solna har antalet hänvisningar för blivande mammor som behöver specifik vård ökat denna sommar. Totalt i både Huddinge och Solna har man välkomnat strax över 1 300 sommarbebisar under juni och juli, cirka 200 färre än 2021.

– Jag vill lyfta våra fantastiska medarbetare som gör sitt yttersta och som har jobbat så otroligt hårt för att det ska fungera. De gör allt de kan för att bidra och dessutom är det många nya barnmorskor som är väldigt duktiga och ambitiösa, berättar Maria Söderkvist, verksamhetschef på Graviditet och Förlossning.

Varför det är färre födslar över hela region Stockholm jämfört med förra året kan vara på grund av många orsaker, ofta handlar det bara om en normalvariation där födselantalet naturligt går upp eller ner under åren.

På grund av den svåra bemanningssituationen på Huddinge inför sommaren så genomfördes ett förändrat arbetssätt där antenatalpatienterna flyttades från att vårdas på vårdavdelning in till förlossningen. Arbetssättet är inte utvärderats än men vi ser många fördelar med att denna patientgrupp vårdas där med närheten till den kompetens och bemanning som det i grunden är på Förlossningen.

– Flytten av Antenatal till Förlossningen är ett förändrat arbetssätt och det har varit jättebra att en högre kompetens finns mer lättillgängligt inne på förlossningen.  Det är ett nytt sätt att tänka kring  de svårast sjuka i slutenvården, säger Maria Söderkvist.

 

Fakta, antal förlossningar per site mellan 1 juni – 5 augusti:

2022: Solna 612, Huddinge 694

2021: Solna 644, Huddinge 860

2020: Solna 595, Huddinge 838

2019: Solna 611, Huddinge 845