Kultursatsning för ukrainska barn

Nyhet

Tack vare en särskild samordnare kommer Astrid Lindgrens barnsjukhus, som är en del av Karolinska Universitetssjukhuset, att kunna organisera så att ukrainska barn och deras anhöriga får uppleva olika typer av kulturinsatser.

Virtual reality, VR, är en av alla aktiviteterna som kan väljas.

Kulturnämnden beslutade tidigare i år om att utlysa ett extra stöd för insatser som kan bidra till inkludering och meningsskapande för människor på flykt från Ukraina. Astrid Lindgrens Barnsjukhus har blivit utvalt som en av mottagarna för dessa extra medel. Stödet kopplas och administreras av sjukhusets Pedagogiska Resurscentrum och omfattar även anhörigbarn från vuxenvården.

– Ingen vet idag hur många barn från Ukraina som vi på Karolinska Sjukhuset kommer ta emot. Vi kan däremot ana att de som kommer till oss, antingen som patient eller som anhörig, har varit med om upplevelser som inget barn ska behöva uppleva, säger Charlotte Elf, Enhetschef Pedagogiskt Resurscentrum, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Samordnaren på plats två dagar i veckan

Det blir också möjligt att göra animerad film.

Astrid Lindgrens barnsjukhus kommer fram till 31 december 2022 att kunna erbjuda ukrainska barn och deras anhöriga olika typer av kulturstödjande insatser.

Lena Ulander, med mångårig erfarenhet som lekterapeut vid vårt sjukhus, har fått rollen som samordnare. Två dagar i veckan finns hon på plats och kan möta upp barn från målgruppen.

– Att vi på sjukhuset kan erbjuda direkt kontakt med vår samordnare som fått i uppdrag att erbjuda barnen stöd i form av kulturella insatser känns oerhört värdefullt, säger Charlotte Elf.

Många aktiviteter att välja mellan

Utöver sedvanligt lekterapeutiskt stöd har Lena möjlighet att boka upp någon av de aktörer som sedan tidigare verkar in Pedagogiskt Resurscentrum. Clownverksamheterna KulturSjukhuset respektive Clownmedicin har fått möjlighet att stärka sin verksamhet. Det blir också möjligt att göra animerad film med hjälp av Den Pedagogiska Designbyrån och att delta i virtuellt skapande med AktiVRa.

Barnen kan även få träffa sjukhusclownerna.Mer om stödet till ukrainska barn

Varje barn är unikt och insatserna kommer därför individanpassas. 

- Lekterapeutiskt stöd, vilket innebär att lekterapeuten genom lek som verktyg stöttar barnet i att förstå och bearbeta det som händer.

- Lek, spel och skapande i lekterapiernas öppna verksamheter

- Möte med sjukhusclownerna

- Göra egen animerad film

- Prova VR (Virtual Reality)

- Vår samordnare kommer också ha möjlighet att stötta barnen för vissa aktiviteter utanför sjukhuset. Barnets behov står i centrum för denna insats!