Karolinska deltar på RePo4EU – plattformen för global återanvändning av läkemedel

Nyhet

Från ospecifik läkemedelsbehandling till precisionsmedicin. Nu ska en europeisk/global plattform skapas för enklare delning och ny analys av data för återanvändning av läkemedel.

Vad är RePo4EU?

RePo4EU (Precision drug REPurpOsing For EUrope and the world) vill möjliggöra och underlätta åtkomst, sammanslagning och delning av data för återanvändning av läkemedel. RePo4EU använder Nätverk Medicin för att identifiera vilka läkemedel som kan användas för andra sjukdomar än de som de redan är godkända för. Programmet har beviljats nästan 23 miljoner euro av Europeiska kommissionen som en del av Horizon Europe-programmet.

En global hub

Målet för RePo4EU är att 28 partners från tio länder (Nederländerna, Tyskland, Österrike, Spanien, Sverige, Rumänien, Belgien, Portugal, Schweiz och USA) under de närmaste sju åren ska gå samman för att skapa en unik europeisk/global plattform för information, utbildning och sammanslagning av intressenter och expertis inom läkemedelsåteranvändning.

Läs mer på RePo4Eus hemsida

RePo4EU startas i Maastricht med professor Paolo Parini från Karolinska Universitetssjukhuset. Den 1–2 september startar man upp RePo4EU programmet genom det första mötet med alla partner i Maastricht, Nederländerna. Karolinska Universitetssjukhuset representeras av professor Paolo Parini som är en av Repo4EU Principal investigator. Paolo och hans team ska driva de kliniska interventionsstudierna som kommer att planeras tack vare läkemedelsåteranvändning. Efter starten av RePo4EU organiseras 2–3 september RexPo22, som är den första internationella konferensen om återanvändning av läkemedel.

– ’Drug repurposing’ med hjälp av Nätverk Medicin är framtiden för att snabbt implementera nya behandlingar inom vården och för att behandla patienterna på ett mer precist och effektivt sätt. Att var en partner i RePo4EU är oerhört viktig för oss som kliniska forskare och för hela sjukhuset då vi har möjligheten att skapa nytta för framtiden, säger Paolo Parini – professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Text: Victoria Cazzaniga

Om RexPo22

Den första internationella konferensen om återanvändning av läkemedel.

När: 2-3 september 2022

Var: Maastrich School of Management, Maastrich, Nederländerna