Catarina och Silvia vinner pris för föredömligt medarbetarskap

Nyhet

Catarina Charlton och Silvia Mousa Bunduki är två av årets mottagare av Karolinapriset inom Tema Akut och reparativ medicin. Ett lyckat samarbete mellan kollegor är A och O för ett gott medarbetarskap, menar de.

Catarina Charlton arbetar på intensivvårdsakuten på Karolinska i Solna och Silvia Mousa Bunduki på akutvårdsavdelningen på Karolinska i Huddinge. På Karolinadagen den 1 juni i år tog de gemensamt emot priset för Föredömligt Medarbetarskap inom Tema Akut och reparativ medicin.   

Hur känns det?

– Det är en ära att få ta emot det här priset efter trettiotvå år på Karolinska. Man är stolt över sig själv – och alla andra. Arbetet på alla avdelningar, mottagningar och kollegor hänger ju ihop, säger Silvia Mousa Bunduki.  
 
Catarina Charlton fyller i: 
– Jag är oerhört tacksam över den fina nomineringen, men även jag vill tillägga att jag är bara en pusselbit i helhetsperspektivet. Det är tillsammans med mina kollegor som vi lyckas med att säkerställa och bedriva en hög kvalificerad och patientsäker vård. Jag vill också rikta ett stort tack till Tema ARM:s verksamhetschef OO Solna Katarina Meijers som gett mig möjligheten att arbeta med det jag brinner för. 

Hur tänker ni framåt?

– Vi har väldigt stora patientflöden tjugofyra timmar om dygnet så vi fortsätter att arbeta för högtryck, säger Silvia Mousa Bunduki.   

– Vi har stora förhoppningar för framtiden gällande vårdplatskoordineringen här på Solna-sidan. I dag vet vi att vårdskador är mer vanligt förekommande i samband med utlokaliserade patienter. Brister i informationsöverföring och kommunikation är ofta bidragande orsaker. Det är därför oerhört viktigt att centralisera sjukhusets patientflöden. Jag tror verkligen att detta skulle underlätta placeringen av patienter till hemmahörande vårdenhet redan vid inskrivningen, då man tydligt ser ”centralt” var resurserna finns att tillgå, säger Catarina Charlton.  

Om Karolinapriset

Karolinapriset är Karolinska Universitetssjukhusets pris för föredömliga insatser i arbetet och är ett pris för medarbetarna av medarbetarna. Priset delas ut årligen i flera olika kategorier och firas i samband med Karolinadagen. Vinnarna tilldelas 20 000 kronor.