Vaccinationsmottagningen i Huddinge fortsätter sitt uppdrag att vaccinera personer i riskgrupper under hösten

Nyhet

Från 22 augusti kan personer som ingår i vissa riskgrupper fortsatt vaccineras mot covid-19 på Vaccinationsmottagningen i Huddinge. Uppdraget från Region Stockholm omfattar riskgrupper där Karolinska är enda vårdgivare.

Under våren har vi sett covid-19 restriktioner lättas och livet har för många av oss återgått till det normala.  Pandemin är dock inte över och Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att

personer i riskgrupp samt de över 65 år bör vaccineras inför vintersäsongen med start från den 1 september 2022. Karolinska har därför fått fortsatt uppdrag att under hösten 2022 vaccinera de patienter i riskgrupper där vi idag är enda vårdgivare, exempelvis svårt sjuka barn, personer med svår allergi eller personer som till följd av sjukdom eller behandling har ett nedsatt immunförsvar.

Vaccinationerna kommer att ske på mottagningen i Huddinge med start från den 22 augusti.

Karolinskas vaccinationsmottagningar har sedan start erbjudit vaccinationer både till den bredare allmänheten samt tagit emot de särskilda riskgrupperna.  I början av maj stängdes mottagningen i Solna och allmänhetens vaccinationer avslutades, medan de särskilda målgrupperna har välkomnats i Huddinge. 

Plan för höstens vaccinationer mot covid-19 - Region Stockholm

Vaccination mot covid-19 under andra halvåret 2022 - Kunskapsunderlag, juni 2022 (folkhalsomyndigheten.se)

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 - 1177