Sommarplaneringen är i full gång

Nyhet

En sommaravdelning i Huddinge, fler vårdplatser än i fjol på sjukhuset och fyra veckors sammanhängande semester för de allra flesta. Karolinska sommaren 2022 är på väg att ta form.

Huvudentrén vid Karolinska i Huddinge, Stockholm.

Vårdplatskoordineringen kommer att styras på samma sätt som under resten av året. Det innebär att sjukhusets vårdplatskoordinatorer på respektive tema kan balansera efter hur behov och tillgång ser ut inom temat och om det skulle behövas kontakta andra teman för att alla patienter ska komma till en säng.

- Sedan i höstas har vi ett strukturerat arbetssätt där koordinatorerna hela tiden sitter på uppdaterade data via Tableau och utifrån det samarbetar och löser det som kommer upp. Vi har nyligen haft studiebesök från Västra Götalandsregionen och Region Skåne. De var mycket imponerade över hur vi samarbetar och använder data för att styra i linjen trots att vi är ett så stort sjukhus. Jag skulle tro att vi är ensamma om det i Sverige, säger Ewa Börjesson, verksamhetschef OO Inflammation i Huddinge.

- Det är en styrka att vi håller ordinarie arbetssätt under sommaren. Om det skulle behövas så går vi verksamhetschefer in och stöttar och löser problem, säger Ewa.

Totalt planerar Karolinska att ha i genomsnitt 960 vårdplatser öppna under sommarperioden vecka 24–35.

Det är 21 platser fler än i fjol, och motsvarar en hel avdelning. En del i detta är den speciella sommaravdelningen med tolv platser som kommer att finnas i Huddinge. Denna avdelning bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor från Bemanningscentrum, rekryterade undersköterskevikarier, sjuksköterskor från mottagningar och omvårdnadsutbildad personal som till vardags arbetar inom sjukhusets staber. Läkarbemanningen kommer att bestå av underläkare samt av läkare som rondar från respektive tema. Patienterna kommer att tillhöra olika teman. 

-          Vi har sett att det är svårare att öppna fler vårdplatser inom respektive tema, bland annat för att man då kan bli för få per omvårdnadsteam och patient. Därför har vi valt att öppna en sommaravdelning. Det finns nackdelar med att blanda olika patienter men fördelen med att de får en plats hos oss överväger, säger Ewa Börjesson.

Målet är att alla medarbetare som så önskar ska få fyra veckors sammanhängande ledighet någon gång under sommarperioden 1 juni till sista augusti.

Det är viktigt med återhämtning. Vi har återigen gjort ett stort jobb för våra patienter och är väl värda lite ledighet. Vi är förberedda inför sommaren och det är positivt att det är de ansvariga i linjen som styr. Om det skulle uppstå problem så är vi beredda att agera snabbt och hjälpas åt att lösa dem, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.