Ryggmärgsstimulering – vad är det?

Nyhet

Hur fungerar ryggmärgsstimulering och vilka är de typiska patienterna som får denna behandlingsform? Se informationsfilmen från Vårdforum där neurokirurgerna Per Almqvist och Anders Fytagoridis tillsammans med specialistsjuksköterska Joanna Kamph illustrerar och berättar om ryggmärgsstimulering.

 

Informationsfilm från Vårdforum om ryggmärgsstimulering

 

För mer information och kontaktvägar till smärtmottagningen.

Funktionell neurokirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset

Smärtmottagningen på KArolinska Universitetssjukhuset

 

Temadagar och event hos Vårdforum


Våra temadagar går i linje med Vårdforums syfte – att sprida allmännyttig information samt belysa och lyfta vården på Karolinska Universitetssjukhuset. Vår målsättning är att bidra till en ökad kunskap och förståelse kring det aktuella ämnet och hur vi tillsammans kan bidra till ett bättre samhälle.