Karolinska Universitetssjukhuset opererar patienter från Norrbotten under sommaren

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset har tecknat ett avtal med Region Norrbotten för att operera cirka 190 patienter under sommarmånaderna.

- Tack vare att vi har lyckats korta våra köer kan vi nu hjälpa andra regioner under sommaren. Vi har nogsamt analyserat var vi har kapacitet för att hjälpa till utan att det påverkar tillgången till vård för patienter i Region Stockholm. Det är på medicinska grunder det avgörs vilka patienter som kan bli aktuella, säger Per Mattsson, Temachef Akut och Reparativ Medicin på Karolinska Universitetssjukhuset.

Det handlar om cirka 190 patienter med diagnoser inom cancer, gynekologi och ortopedi.

Patienterna delas in i tre grupper. Första gruppen är de som behöver akut vård inom 24 timmar, andra gruppen är de som ska få vård inom en vecka och tredje gruppen de som behöver vård inom 30 dagar. Patienterna kommer i de flesta fall att flyga med reguljärflyg till Stockholm.

- Svensk sjukvård samarbetade på ett mycket bra sätt under pandemin. Nu är det viktigt att vi fortsätter att hjälpas åt för att lösa de utmaningar vi står inför. Karolinska ska finnas där när patienter behöver oss, oavsett var de bor, säger Per Mattsson.         

Karolinska har efter pandemin arbetat med ett speciellt kökortningsprogram. Under 2021 innebar det att 1 487 extra operationer genomfördes på sjukhuset utöver grundplanering. Under 2022 ska 1 700 extra operationer genomföras. Under 2022 har antalet patienter som väntat längre än 3 månader på operation minskat med cirka 550, vilket motsvarar en tredjedel av de väntande. Kön idag är något kortare än före pandemin främst tack vare förbättrad samplanering inom sjukhuset.

Karolinska kommer under sommarperioden att i genomsnitt ha 960 öppna vårdplatser, vilket är 21 fler än 2021, vilket motsvarar en avdelning.

Målet är att medarbetare ska få fyra veckors sammanhållen ledighet någon gång under perioden 1 juni till 31 augusti.