Karolinska invigde sin nya verksamhet Sektion Hud med sexuell hälsa på Södersjukhuset

Nyhet

Södersjukhusets uppdrag inom dermato-venereologi har från och med 1/6 2022 överförts till Karolinska Universitetssjukhuset. Den nya verksamheten, som numera heter Sektion Hud med sexuell hälsa på Södersjukhuset, tillhör Tema Inflammation och Åldrande.

Mikael Runsiö VD för Södersjukhuset och Karolinskas sjukhusdirektör Björn Zoëga

- Vi ska tillsammans med våra nya kollegor trygga en god och långsiktigt hållbar och specialiserad vård för patienterna. För att lyckas med det så krävs en god arbetsmiljö som lockar medarbetare med hög kompetens, säger Jon Lampa som är verksamhetschef för den nya verksamheten.

Lampa understryker att som universitetssjukhus kommer forskningen och utbildningen inom området att få ett stort fokus.

- Något som kan hjälpa oss med kompetensförsörjningen är om vi lyckas bygga ett starkt hudcentrum för forskning. Det ger medarbetarna en möjlighet att ständigt utvecklas och samtidigt göra vården hela tiden lite bättre, säger Lampa.

Sjukhusdirektören Björn Zoëga

Verksamhetsövergången har planerats och förberetts under våren i en arbetsgrupp med medlemmar från båda sjukhusen. Planeringen har omfattat allt från remissförfaranden till sommarbemanning, från hantering av provsvar till IT-överföringar. Samarbetet mellan sjukhusen var något som både Södersjukhusets vd Mikael Runsiö och Karolinska Universitetssjukhusets direktör Björn Zoëga lyfte fram.

-  Jag vill passa på att berömma det goda samarbetet sjukhusen emellan, där vi stöttar varandra inom regionen. Ett samarbete som visat sig vara viktigt redan när vi hanterade pandemin, sa Björn Zoëga.

Ett femtiotal medarbetare från flera olika professioner har valt att följa med verksamhetsövergången till Karolinska Universitetssjukhuset. Mottagningarna kommer att vara kvar på Södersjukhuset.