Fem ukrainska soldater förs till Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Fem skadade ukrainska soldater förs under eftermiddagen och kvällen till Karolinska Universitetssjukhuset för att få vård. Transporten av de skadade sker från Polen med flygplan via Karolinskas egen transporttjänst.

En intensivvårdsambulans, MICU, större ambulansbussar som gör det möjligt att ge patienterna vård på liknande sätt som på en intensivvårdsavdelning.

Det här är de första icke-civila patienter från kriget i Ukraina som tas emot på Karolinska Universitetssjukhuset. Karolinska är ett av Europas mottagande sjukhus för skadade från kriget i Ukraina. Sedan krigets början i februari har det funnits en intern plan för att ta emot krigsskadade och avlasta den ukrainska sjukvården. 

”Vi räknar med skador som kan uppstå vid modern krigföring. Många soldater har idag skyddsväst på sig, så det handlar främst om att rekonstruera extremiteter och behandla svåra frakturer på armar och ben”, säger Gunnar Sandersjöö, chef för Traumacentrum Karolinska.