Enheten Bäckencancer börjar ta emot patienter från Norrbotten

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset har lyckats korta sina köer och kan nu hjälpa andra regioner med operationer av patienter med cancer under sommaren. Bäckencancer är en av de enheter som tar emot patienter inom urologi- och kolorektalflödet. - Vi måste se till att vården i Sverige är på lika villkor därför ställer vi upp när andra regioner ber om hjälp, säger Anna Wiberg, vårdenhetschef inom Tema Cancer på Karolinska.

Att hjälpas åt är viktigt! Karolinska Universitetssjukhuset har därför analyserat var vi har kapacitet till att hjälpa andra regioner med canceroperationer under sommaren. Totalt kommer sjukhuset att ta emot cirka 190 patienter. Ett tjugotal av dessa kommer att opereras och vårdas inom enheten Bäckencancer på Karolinska i Solna.

- Inför denna sommar har vi tagit höjd för fler öppna vårdplatser, vilket vi lyckats med i stor utsträckning. Därför kan vi även hjälpa andra regioner med deras patienter utan att det påverkar sjukhuspersonalens ledighet, säger Anna Wiberg.

Enheten Bäckencancer är alltså redo och tar denna gång, i första hand, emot patienter från Norrbotten inom urologi- och kolorektalflödet.

- Vi arbetar tillsammans för att lösa de uppdrag som vi tar på oss. Under covid-19 har vi lärt oss att ställa om och hjälpas åt med utmaningar. Att som patient få vård i tid är alltid viktigt, oavsett om det är sommar eller ej, säger Anna Wiberg.