Bättre fart på Neuro när sjuksköterskorna fick ta över möte

Nyhet

Från tröga möten med begränsad nytta till problemlösning och kunskapsdelning som leder till förbättringar och bättre vård. Läs om sjuksköterskorna på Neuro 1 i Solna som tog över mötena som inte fungerade.

Tolv sjuksköterskor har samlats i det lilla pentryt på våning tio. Sedan de senast sågs för två veckor sedan har alla sjuksköterskor kunnat skriva på en uppklistrad whiteboard vad de vill ta upp på mötet. Inför att de ses har specialistsjuksköterskan Annelie Johansson fotograferat listan med sin mobil och nu drar hon punkt för punkt, se faktaruta nedan.

Energinivån i rummet är hög. I stort sett alla talar och driver på. Tiden ägnas åt saker man kan lösa och gnäll på andra eller saker man inte kan lösa ägnas minimal tid. Diskussion och beslut dokumenteras och mejlas till omvårdnadschefen Cecilia Ganning, som sitter ett antal meter bort och arbetar med annat. Tidigare var det hon och ovc-kollegan David Landberg som höll i mötena.

- Det var i stort sett bara David och jag som pratade. Nu har det blivit en annan trygghet bland sjuksköterskorna. Det är bra att inte jag och David är med, då känner sig gruppen friare och framför allt blir det tydligt att det är sjuksköterskorna som kan de här frågorna bäst och sitter på lösningarna. Nu är de mer självgående. Vi som chefer ska stötta, det är de som driver och utvecklar vår verksamhet, säger Cecilia Ganning.

Annelie Johansson, som tog initiativ till den nya mötesformen som infördes vid årsskiftet, är inne på samma linje.

- Det var inte alltid rätt frågor som lyftes tidigare. Nu styr vi agendan fullt ut och kan lösa problem direkt inom gruppen. Mötena innebär också att vi kan sprida erfarenheter och kunskaper till hela gruppen på ett smidigt sätt, vilket stärker oss eftersom vi har olika erfarenheter och är bra på olika saker. Det är viktigt att vi har beslutsmandat – då kan vi lösa problem på riktigt och det blir mindre av allmänna diskussioner som inte leder till resultat, säger Annelie.

Fakta/Ämnen som diskuterades och beslut som fattades på mötet


- Administrering av cytostatika, det har varit en incident, så hur säkerställer Neuro 1 att det kan skötas säkrare? Snabb diskussion och sedan beslut att neurologmottagningen kan hjälpa till.

- Inläggning på jourtid. Ibland dyker patienter bara upp på avdelningarna. Diskussion om vem som äger problemet och att det eventuellt kan kopplas till enskild läkare. Beslut att via cheferna på avdelningen se till att de rutiner som finns för inläggning följs.

- När sätter vi sond? Det kan vi väl själv bestämma, konstaterar någon och får medhåll. Beslut att det gör vi hellre relativt snabbt än väntar.

- In- och utskrivning. Vem gör vad? Viss oklarhet kring var man hittar kombikakod mm. Det konstateras att det finns en beläggningspärm i receptionen och beslutet är att den ska användas.