Akuten Prio – visar din väntetid på akuten

Nyhet

En av de vanligaste frågorna på barnakuten är när är det min tur och hur många är det före mig. För att bättre kunna svara frågan har applikationen Akuten Prio installerats på akutmottagningen Öron näsa hals i Huddinge och näst på tur är Barnakuten i Solna. Akuten Prio kommer generera stort värde för patienten genom att på ett enkelt sätt via en skärm, visualisera patientens väntetid i realtid och förbättra upplevelsen på akuten.

Åsa Wickman

Lättare att förstå sin väntetid


Bakom utvecklingen av Akuten Prio finner man ett samarbete mellan personal, patienter, innovations- och IT-organisation, från både Södersjukhuset (SÖS) och Karolinska Universitetssjukhuset.

På Karolinska Universitetssjukhuset träffar vi ett team som är delaktig i arbetet med Akuten Prio, som vann Vitalis Stipendium 2022. Produktägaren Ulf Lagerqvist och utvecklarna på Datalager och Analys har tillsammans tagit fram applikationen – Akuten Prio.

Ulf Lagerqvist, Produktägare Datalager och Analys, Karolinska Universitetssjukhuset.

– Vi blev tillfrågade av SÖS om uppdraget att bygga applikationen med frågeställningen. När är det min tur och hur många barn är det före mig? Applikationen visualiserar antal besökare på barnakuten i realtid. Prickar i olika färger motsvarar graden av hur akut varje fall är. Är man till exempel en grön prick och det är flera röda prickar på tavlan, som motsvarar akuta fall, så vet man att de patienterna kommer gå före mig. Prickarna med olika färger och prioriteringar ger en ungefärlig uppfattning hur lång tid man kan tänkas behöva vänta. Det bästa med Akuten Prio är att det är en relativt enkel applikation men med stort värde för de i väntrummet, säger Ulf.

Positivt för både personal och patienter


För en innovation som skapar lugn i en orolig situation och som frigör tid för en bättre patientresa. Så lät en del av motiveringen för Vitalis stipendium 2022. Vinnaren av årets Vitalis Stipendium gick till Elin Hedbrandh på SÖS inovation, Södersjukhuset. 

På SÖS barnakut har resultatet av Akuten Prio varit positivt för både personal och patienter. Arbetsmiljön har förbättrats genom färre frågor och mer tid till patienterna. Eftersom patienterna får information om sin väntetid, är det lättare att förstå varför man får vänta och det leder till mindre ovisshet och oro.

Skärm med Akuten Prio i väntrummet på akutmottagningen Öron näsa hals i Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset.

Var på Karolinska kommer Akuten Prio installeras?


– Förutom de två i Huddinge och Solna så är det är upp till akuterna själva att bestämma om de önskar installera Akuten Prio. Jag tror att efterfrågan kommer att öka, vartefter man ser vilken nytta den har för patienten, säger Ulf.