Strokesjuksköterskan följer patienten hela vägen

Nyhet

Idag, den 10 maj, uppmärksammar vi internationella strokedagen med hjälp av två av våra strokeledningssjuksköterskor Annelie Johansson och Louise Sjöberg. Båda två är specialistsjuksköterskor i akutsjukvård.

Strokeledningssjuksköterskans primära uppdrag är att ta emot patienter som kommer på strokelarm samt att starta behandling. Vid strokelarm är strokeledningssjuksköterskan den som har det omvårdnadsmässiga ansvaret för patienten, och leder arbetet strukturerat. Strokesjuksköterskan jobbar nära patienten från ambulanshall till inläggning på avdelningen och har överblick över det interna strokeflödet och kontakt med andra sjukhus.

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna tar emot patienter från hela regionen för högspecialiserad neurologisk övervakning och reperfusionsbehandlingar vid stroke. Utöver utryckning vid larm har strokeledningssjuksköterskan en koordinerande funktion på avdelningen vad det gäller akuta inläggningar från akuten, övertag från andra sjukhus i regionen som behöver högspecialiserad vård och elektiva inläggningar.

Tack Annelie, Louise och våra andra strokesjuksköterskor för ert fantastiska arbete!

Mer om stroke

Små förändringar kapar livsviktiga minuter

I en tidigare artikel berättar vårt stroketeam om ett förbättringsarbete där även små förändringar får stor betydelse för patienterna.