Stört hormonsystem kan ligga bakom svår covid-19

Nyhet

Susanne Rysz, intensivvårdsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, disputerade i fredags med en av de allra första avhandlingarna med studier av covid-19 patienter i intensivvård. "Forskningen blev mitt sätt att klara av vanmakten i början av pandemin när många dog utan att vi kunde göra något", säger hon.

Susanne Ryzs, intensivvårdsläkare och forskare

Karolinska Universitetssjukhuset var det sjukhus som hade flest intensivvårdade covid-19 patienter under början av pandemin. Susanne Rysz var en av dem som arbetade då.

– Jag observerade, tog prover, läste och funderade mycket över vad som gör vissa patienter extra känsliga. Mina resultat pekar mot att vi har ett stort folkhälsoproblem som vi verkligen behöver ta tag. Till viss del bekräftar det vad vi såg under pandemin; att sjukdomen i stor utsträckning drabbar folk med vällevnadssjukdomar. Det är i sig är ett växande folkhälsoproblem, en pandemi i pandemin så att säga, och som vi måste adressera i en snar framtid.

Måttligt överviktiga män i medelåldern

Susanne Rysz lade fram sin avhandling vid Karolinska Institutet fredagen den 20:e maj. Hon har kartlagt patofysiologin hos allvarligt sjuka covid-19 patienter, det vill säga vad som orsakar sjukdomen och vad som karaktäriserar dem som blir svårt sjuka, och har hittat en möjlig gemensam nämnare i det metabola syndromet.

Det metabola syndromet innebär att ha en ökad risk för sjukdomar i hjärta och kärl på grund av höga blodfetter, högt blodtryck och ibland även diabetes.

– De patienter som blev riktigt sjuka av covid-19 var ofta måttligt överviktiga män i medelåldern. Många av dem hade en underliggande odiagnostiserad diabetes. De uppfattade nog sig själva som fullt friska när de drabbades av covid-19, säger Susanne Rysz.

Det finns vetenskapliga fynd i avhandlingen som tyder på ett samband mellan ett obalanserat hormonsystem, RAAS-systemet, och utvecklingen av svår covid-19. En av studierna som ingår i Susanne Rysz avhandling har redan fått mycket uppmärksamhet. Den publicerades av Nature Communications 2021 och handlade om att det finns likheter mellan intensivvårdspatienter med svår covid-19 och en experimentell djurmodell där hormonsystemet RAAS manipulerats i likhet med hur viruset verkar. Hormonsystemet RAAS verkar alltså spela en viktig roll.

Kan förklara ökad risk för blodproppar

Susanne Rysz också provtagit intensivvårdade covid-19 patienter för att ta reda på hur det ser ut med de olika blodnivåerna av hormoner, bland annat RAAS-hormoner, jämfört med en frisk kontrollgrupp. Det visade sig att de intensivvårdade covid-19 patienter hade  lägre nivåer av några av hormonerna.

– För att kunna ta sig in i våra celler och sprida sig vidare, måste SARS-viruset binda till ett protein i hormonsystemet RAAS vilket kan skapa en obalans inom systemet. Det här är känt sedan tidigare. Då RAAS reglerar bland annat blodtryck, vätske-och saltbalans, sockermetabolismen och koagulationssystemet, skulle det kunna förklara en del av de allvarliga symtom som svårt sjuka covid-19 patienter uppvisar, till exempel den ökade risken för blodproppar, säger Susanne Rysz.

Hon fortsätter sin forskning på samma spår med fler hormonanalyser av insamlade blodprover och radiologiskt bildmaterial från covid-19-patienter för att ytterligare komma närmare sjukdomsorsaken bakom covid-19.