Pågående förändringsarbete inom Infektion

Nyhet

I höstas påbörjades ett förändringsarbete inom Infektionsverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, som bland annat innebär att infektionsläkarna där får en konsultativ roll när patienterna i stället vårdas i den verksamhet som ansvarar för deras primära sjukdom.

-          Infektionssjukvården har utvecklats mycket under de senaste decennierna och vi måste arbeta utifrån det. Patienter med primär infektionssjukdom vårdas i Huddinge medan patienter som har andra sjukdomar som behöver högspecialiserad vård i Solna får stöd dygnet runt årets alla dagar från våra konsulterande infektionsläkare på plats eller via vår bakjour. Det är ett arbetssätt som man använt framgångsrikt på bland annat Sahlgrenska Universitetssjuhuset i Göteborg under en längre tid och som vi ser ska fungera väl även hos oss, säger Markus Birk, verksamhetschef Medicinsk enhet infektionssjukdomar.

Förändringen innebär att infektion i Solna inte längre kommer att ha några dedikerade vårdplatser utan patienterna vårdas på sin ”hemmaverksamhet för högspecialiserad vård”. Under arbetets gång har infektionsvårdplatser successivt minskats från 10 vilka kunnat föras över till de andra verksamheterna på Karolinska i Solna eller till infektionsverksamheten på Karolinska i Huddinge. Det finns intern kritik mot förändringarna från läkare i Solna, som bland annat pekat på patientsäkerhetsrisker. Katarina Meijers, verksamhetschef omvårdnad, förstår att det finns frågor.

-          Förändring är svårt samtidigt behöver vi se till alla patienters bästa och ha en bra organisation. Under arbetet har vi följt de processer som finns för att säkra samverkan och patientsäkerhet. Vi har gjort detta i en takt som gör att vi kan justera när något inte fungerar. Det känns också tryggt att chefläkarna stöttat oss i arbetet för att förändringen ska ske patientsäkert. Vi är fortfarande mitt uppe i denna förändring så vi kommer att fortsätta att analysera och justera kontinuerligt när vi ser att det behövs, säger Katarina Meijers och Malin Mörner, verksamhetschefer Medicinsk enhet akut.