Nu startar robotkirurgi på barn på Karolinska

Nyhet

Nyligen utfördes den första robotkirurgin på barn på Karolinska, en ny verksamhet som även kommer utveckla samverkan mellan barn- och bukoperation, vuxen PMI.

Pia Löfgren, överläkare, på Drottning Sylvias barnsjukhus, Göteborg, och Gundela Holmdahl, överläkare, barnurolog, som var med på första robotkirurgioperationen för barn på Karolinska.

– En viktig fördel med titthålsoperationer är - oavsett patient – att ju mindre snitt i huden, desto mindre smärta för patienten. För vuxna minskar även återhämtningstiden, säger Carolina Kling, ansvarig omvårdnadschef för robotverksamheten på bukoperation i Solna.

Det är hon och Christina Jonson, omvårdnadschef på barn PMI, som tillsammans med Anna Gunnarsdóttir, barnkirurg och Tamás Jozsa, barnurolog, som dragit igång satsningen med robotkirurgi på barn.

– Sedan i höstas är jag med och driver ett projekt med syfte att standardisera de arbetssätt vi har vid robotkirurgi. När vi väl har en standard kan vi undvika dubbelarbete, felsöka de avvikelser som uppstår och vi kan helt enkelt arbeta smartare, säger Carolina.

Ett av teamen som lanserat robotkirurgi barn på Karolinska är från vänster Pia Löfgren, Tamás Jozsa, Tina Holmström, op ssk, Anna Gunnarsdóttir och Gundela Holmdahl.

​Robotkirurgi – titthålsteknik med hjälp av robot - är en minimalt invasiv kirurgi som blir mindre traumatisk för patienten, där kirurgen opererar via en datorstyrd konsol. Via den styr kirurgen de verktygsarmar och kamera hen behöver för att slutföra ingreppet, enligt Anna Gunnarsdóttir.

På vilken typ av operationer kan robotkirurgi användas?

– Vid i stort sett alla titthålsoperationer (laparoskopiska) - när man opererar i små, begränsade utrymmen. ​Robotkirurgi är sedan länge väletablerad inom prostatacancerkirurgin ​på Karolinska, men på vuxna patienter använd​s ​roboten idag även ​inom ​andra specialiteter som urologi, gynekologi, tarmkirurgi, ÖNH-kirurgi (öron-, näs- och halssjukdomar) och på vissa ställen inom hjärtkirurgi, berättar Anna.

Är det någon skillnad att använda robotkirurgi vid barn kontra vuxna?

– Ja, ett barn har mycket mindre bukhåla jämfört med en vuxen individ, vilket gör kirurgin bökigare ​och svåråtkomligare – man har mycket mindre utrymme att jobba på, säger Anna. ​

– Barn är dessutom mycket känsligare andningsmässigt för ökat tryck i buken, något som kräver nära samarbete med barn narkosläkare och sjuksköterskor under operationen. 

Vad är största fördelen med robotkirurgi, för er som utför ingreppet?

– Att man kan utföra operationer i små utrymmen. ​Man får en extra "handled" av robotinstrumenten som underlättar viss dissektion i såret. Dessutom får man som kirurg en förstoring av det område man ska operera i. Man ser små strukturer bättre och säkrare. Roboten ger även en 3D-bild som underlättar under operationen. Sammanfattningsvis kan man säga att robotkirurgi ger huvudansvarig kirurg bättre arbetsställning, den förbättrar sikten och ger mindre blödning, berättar Tamás Jozsa, och tillägger:

– På barn är robotkirurgi vanligast när man ska göra en plastik på övergången mellan njurbäckenet och urinledaren. Därför valde vi att börja med just den operationen när vi nyligen genomförde den första operationen.

Vad innebär samarbetet mellan barn PMI och vuxen PMI?

– Kunskapsdelning. Att vi på vuxen PMI kan hjälpa till med vår unika kompetens inom robotkirurgi då vi har fyra robotar. Dessutom innebär samarbetet att vi på bukoperation får använda vår kreativitet och lösningsförmåga när ett nytt tvärprofessionellt team ska formas. Vi är väldigt stolta att få bidra till de positiva effekter som robotkirurgin för med sig, inte minst för barnen nu, säger Carolina Kling.

Anna Gunnarsdóttir berättar att det varit oerhört värdefullt för dem på barn PMI, både kirurger, narkosläkare och narkossjuksköterskor, att samarbeta med vårdpersonal på vuxen PMI som har expertis inom robotkirurgin.

– På det sättet hjälps vi åt över gränserna för att göra starten så bra som möjlig för våra små patienter, tillägger Anna.

Fakta, team bakom satsningen på robotkirurgin på barn:

Fakta, team bakom satsningen på robotkirurgin på barn:

Anna Gunnarsdóttir, 

barnkirurg och överläkare, samt patientgruppsansvarig ​för kolorektal kirurgi på Barnkirurgiska kliniken på NKS, med fokus på olika medfödda missbildningar i mag- och tarmkanalen. 

Tamás Jozsa, 

är barnurolog och överläkare på Urolog-teamet. Tills vardags fokuserar han på missbildningar i njurar och urinvägar.

Carolina Kling,

är operationssjuksköterska och omvårdnadschef (OVC) på bukoperation, PMI Solna och på bukoperation ansvarig OVC för robotkirurgin.