De flyttade operationsplaneringen till Alltid Öppet

Nyhet

Som första verksamhet på Karolinska har Öron-Näsa-Hals mottagning och operation på Danderyd börjat med operationsplanering i Alltid Öppet. ”Det har gått så bra, vi är verkligen jättenöjda”, säger operationskoordinator Susanna Malmström.

Malin Boman, omvårdnadschef. Susanna Malmström, operationskoordinator. Karolinskas ÖNH-enheten på Danderyd.

Alltid Öppet möjliggör för digital kommunikation mellan vården och patienten på flera sätt, något som många verksamheter på Karolinska idag använder sig av. Sedan cirka fyra veckor tillbaka använder Öron-Näsa-Hals mottagning och operation Alltid Öppet för sin operationsplanering, något de är först på Karolinska med.

– Vi arbetar med dagoperationer och en av våra utmaningar har varit att vi ofta kallar patienterna med kort varsel, det betyder att de får en operation om två veckor. Då är inte information via brev optimalt. Men skickar vi det i Alltid Öppet får patienten all information om sin operation redan samma dag, berättar Susanna Malmström, operationskoordinator.

Möta patienterna där de är

Patienterna får då ett sms om att de har information att läsa i Alltid Öppet. Vårdpersonalen kan sedan se om patienten har öppnat all information. Patienterna kan också på ett enkelt sätt skicka frågor digitalt, och slippa stå i telefonkö.

– Vi har en patientgrupp som är van vid app-miljöer, och vi har många gånger fått önskemål om att patienten vill ha information på mejl. Vi ville kunna möta det här behovet och hänga med i utvecklingen. Det kändes inte aktuellt att fortsätta skicka buntar med pappersinformation när det finns digitala lösningar – som också blir mer miljövänliga, säger Malin Boman, omvårdnadschef.

De flesta känner till Alltid Öppet

Öron-Näsa-Hals erbjuder mottagning och dagkirurgi på tre operationssalar. Susanna säger att en fördel med Alltid Öppet är att det är kopplat till TakeCare, vilket ökar patientsäkerheten. De flesta patienter känner också till Alltid Öppet.

– Jag kan se om våra patienter har konton i Alltid Öppet, och de flesta har det idag. Är det inte fallet så kan jag ringa och fråga om de vill ladda ner appen. Men de som inte har möjlighet eller inte vill får självklart information på annat sätt, fortsätter Susanna.

Våga prova

– De första veckorna har verkligen gått bra. Vi har inte stött på några hinder utan vi är verkligen jättenöjda, säger Susanna.

Framöver kommer de att följa upp med patientenkäter för att kunna se vad patienterna tycker. Malin och Susanna uppmanar också andra verksamheter som är nyfikna på Alltid Öppet att testa.

– Jag tror att operationsplanering i Alltid Öppet passar oss bra för vi är en liten verksamhet med dagkirurgi. Men jag tycker man ska prova. Det finns jättebra stöd att få och det går alltid att göra om och göra rätt. Man ska inte vara så rädd för förändring, säger Malin.