Ny MR-kamera på plats i Solna

Nyhet

Under de närmaste åren kommer flertalet röntgenutrustningar behöva bytas ut på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Den 31 mars var turen kommen till ME Klinisk fysiologi. Utbytet av magnetkameran innebar noggrann planering.

ME klinisk fysiologi utför cirka 1500 MR-undersökningar på hjärtpatienter per år. Utbytet av MR-kameran som helt är dedikerad för hjärtdiagnostik, kommer därefter kunna användas på flera typer av patienter. Detta eftersom den nya kameran har lägre magnetfältstyrka (1,5 Tesla) än den äldre (3 Tesla), vilken passar än bättre vid hjärtdiagnostik då det är mindre risk för artefakter (bildpåverkande störningar).

Nyfikenhet och glädje

Många var på plats för att följa de båda kamerornas färd genom sjukhuset. Den gamla skulle ut och den nya skulle in. Elina Malkeshi sektionsansvarig sjuksköterska för MR-Hjärta, ME Klinisk fysiologi var även hon på plats.

– Vi har jobbat hårt för att få det så bra som det nu har blivit. Den nya MR-kameran kommer göra vården både effektivare och ännu säkrare, säger Elina.

ME Klinisk fysiologi framför den gamla MR-kameran. Andreas Lambert, MR-fysiker, Elina Malkeshi, sektionsansvarig sjuksköterska, Lars Eurenius, enhetschef, Peder Sörensson, sektionsansvarig läkare.

Vi gjorde det bra – en lärdom för framtiden

Projektledaren Itembu Lannes berättar att Nya sjukhusbyggnaden är konstruerat så att byggnadspåverkande utrustning kan transporteras genom både hiss och fasad.

­­– I detta fall valde vi tillsammans med hissföretaget Otis, att transportera kameran till våning 8 med hiss, säger Itembu.

Under de närmaste åren kommer ett femtiotal byggnadspåverkande bild– och funktionsutrustningar behöva bytas ut på sjukhuset. Itembu säger att det här projektet har varit något av en generalrepetition, inför kommande flyttar. 

Gamla MR-kameran utanför sjukhuset. Mark Goodliffe, Siemens och Itembu Lannes, projektledare.

Han ser både glad och lättad ut när kameran väl står på plats.

– Det känns fantastiskt bra. Hela vägen har allt gått enligt plan. Allt tack vare ett mycket gott samarbete mellan ME Klinisk fysiologi, Coor, Otis och Siemens, avslutar Itembu.

Nya MR-kameran transporteras in i sjukhuset.

Kameran kommer installeras och under vecka 19 planeras den vara driftsatt och klar, för att ta emot första patienten.

Text: Nadja Herrlin.