Nu släpper vi på besöksrestriktionerna!

Nyhet

Den 7 april tas besöksrestriktionerna bort. ”Men då smittan fortfarande finns och vi har sköra patienter, ska besökare bära munskydd hela tiden när de rör sig på vårdytor, och personal ha munskydd när de arbetar nära patienten", säger Ylva Pernow, kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör på Karolinska.

Lättade rekommendationer i vården.

Ylva Pernow har jobbat på Karolinska sedan 1995, och haft olika chefsroller. Nu är hon chefsläkare och ansvarar för att samordna patientsäkerheten på sjukhuset.

Ylva Pernow, kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör på Karolinska

– Smittan förekommer men är inte längre så allvarlig och dödlig i samhället. Men vi har många patienter hos oss som är särskilt sårbara, och vi som vårdgivare kan vara asymtomatiska – personal kan bära smitta utan symptom. Därför ska vår vårdpersonal även fortsatt bära munskydd i närkontakt med patienterna, men visirkravet försvinner, säger Ylva.

Sedan 1 april klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom, och i och med det har Karolinska Universitetsjukhuset uppdaterat rekommendationer för hur medarbetare, patienter och besökare ska agera.

Fortsatt lokala restriktioner på vissa avdelningar

Grundregeln är att var hemma när du är sjuk, iaktta fortsatt försiktighet och god handhygien, enligt Ylva Pernow.

– Den största förändringen är att vi tar bort de generella besöksrestriktionerna. Anhöriga kan följa med till mottagningen och komma till vårdavdelningen på besökstiderna. Men vissa avdelningar med extra sköra patienter, till exempel de som är särskilt känsliga för infektioner, kan ha fortsatta lokala besöksrestriktioner för att skydda sina patienter.

Ylva berättar att verksamhetscheferna sätter de lokala besöksbegränsningarna och dessa får förmedlas till de patienter och anhöriga som berörs.

– Där är det extra viktigt att anhöriga följer munskyddsrekommendationen eftersom de rör sig genom lokalerna innan de träffar sin sjuka släkting.

Munskydd för vuxna över 16 år

Rekommendationerna för munskydd gäller för vuxna över 16 år, inte för barn.

Ýlva tycker det skönt att vi nu börjar återgå till mer normala rutiner och vardag.

– Men viktigt är att vi drar lärdom av vad vi erfarit under covid-19-pandemin. Som värdet av god handhygien och vikten av att använda skyddsutrustning när det behövs för att skydda våra patienter från smitta. Och på sikt ser jag fram emot att vi som personal kan möta våra patienter utan att dölja oss bakom ett munskydd!

Rekommendationerna i korthet

  • Generella besöksrestriktioner tas bort från 7 april.
  • Alla besökare ska vara symtomfria och bära munskydd på vårdytor.
  • Vårdpersonal ska använda munskydd vid nära patientkontakt (inom 2 m).
  • Fortsatta lokala restriktioner kan gälla på känsliga avdelningar.
  • Provtagning för covid -19 vid symtom. Gäller både personal och patienter.