Nu lyfter Karolinskas egen helikopter

Nyhet

Nu är den i drift, Karolinska Universitetssjukhusets egen helikopter. Sjutton meter lång klarar den de flesta väderförhållanden och är landets enda helikopter som kan transportera patienter under avancerad intensivvård.

- Vi kan hämta patienter som behöver Karolinskas högspecialiserade vård från sjukhus i hela landet. Det kan till exempel handla om svåra trauma- stroke- eller hjärtpatienter, säger Lars Falk, som är verksamhetschef för medicinsk enhet Intensivvård och Transport.

De första sextio läkarna och sjuksköterskorna som ska jobba i helikoptern har utbildats eller genomgår utbildning nu. Samtliga är specialister inom intensivvård och vana vid att ta hand svårt sjuka patienter under transport i luften sedan tidigare. På Karolinska Universitetssjukhuset finns PETS, NEO-PETS och ECMO-teamen som arbetar i ett specialinrett jetplan som transporterar barn under intensivvård och patienter i alla åldrar som behöver ECMO-vård. De är de här, redan existerande, teamen som kommer att utgöra de första arbetslagen i helikoptern.

- Som medicinsk personal ingår man i besättningen. Nu har de fått lära sig vissa basala manövrar, som att till exempel kunna stänga av motorn efter en nödlandning. Men framför allt tränar vi på teamarbete och kommunikation i helikoptermiljö, säger Lars Falk.

Kommunikationen i helikoptern är svår och kan samtidigt vara avgörande. Den måste fungera, med kollegorna i det medicinska teamet, med helikopterpiloterna och med sjukhusen som lämnar eller ska ta emot patienten.

Med den nya helikoptern kommer teamen att nå fram snabbare till andra sjukhus än med en ambulans och behöver inte heller lasta om patienten, som man gör idag med jetplanet. Tillskottet innebär också att Karolinska nu kan ha tre medicinska team i luften samtidigt.

I det här skedet handlar helikoptertransporterna främst om att flyga med patientgrupper som teamen redan idag arbetar med. Just nu håller Karolinska på att rekrytera läkare och sjuksköterskor med erfarenhet av intensivvård för att sätta upp ett team som kan transportera fler kategorier av vuxna patienter.

En fördel med helikoptern, som är avsevärt tyngre och har betydligt större utrymmen än en ordinarie ambulanshelikopter, är att den är byggd för att klara mycket svåra väderförhållanden. Den har ett eget avisningssystem som gör att den klarar svår väderlek. Helikoptern kan också instrumentflygas, som ett vanligt flygplan, vilket gör att mörker eller dålig sikt inte påverkar. Allt sammantaget är helikoptern unik i sitt slag för Sverige och kommer i princip att fungera som en flygande intensivvårdsavdelning.

- Vi var lite oroliga för hur mycket det skulle skaka, men helikoptern har visat sig vara stabilare än vi trodde. Det beror på storleken; sjutton meter, att jämföra med en vanlig ambulanshelikopter som är tretton meter. Den är också så bred att patienten läggs in i den på tvären, säger Lars Falk.

De olika hjälpsystemen för att flyga i dåligt väder och nedsatt sikt kommer ha en markant påverkan på tillgängligheten för helikoptern.

- Normalt står en helikopter på marken en fjärdedel av tiden på grund av dåligt väder. Med den här helikoptern är tillgängligheten i princip obegränsad, förutom när den behöver service. När Karolinska anskaffade den var kravet att de som behöver vår hjälp ska kunna vara säkra på vår tillgänglighet. Står man med en dålig patient vill man inte höra att vi inte kan komma för att det är dåligt väder, säger Lars Falk.

Leverantören Babcock och Karolinska har tecknat avtal om drift och leverans av en helikopter Agusta Westland 139 (AW 139). Den som nu går i drift är temporär, för att efter årsskiftet 2022–23 ersättas av den permanenta helikoptern.