Nu har det första cancersjuka barnet från Ukraina kommit

Nyhet

”Det känns bra att vi äntligen får hjälpa till!” I fredags kväll kom det första cancersjuka barnet från krigets Ukraina via ett sjukhus i Polen till Karolinska. Enligt Pernilla Grillner, sektionschef på Barnonkologen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, har viljan att hjälpa till från barncancervården i Sverige varit stor.

Nu har första barncancerpatienten från Ukraina kommit.

– Det finns många barn med cancer som flytt kriget i Ukraina via sjukhus i Polen. Tyskland och Holland har avlastat Polen och nu är det vår tur att hjälpa till, berättar Pernilla Grillner.

Pernilla Grillner.

Allt har gått enligt plan och det barn som nu kommit mår under omständigheterna bra, enligt Pernilla:
– Allt har känts tryggt och bra, och vi är redo att ta emot fler barn framåt.

Barnet kom direkt till barnonkologen

Hur mottagandet av slutenvårdspatienter som är barn skiljt sig från när Karolinska tagit emot vuxna slutenvårdspatienter från Polen är enligt Pernilla Grillner, att barnet kom direkt till barnonkologen på Astrid Lindgrens sjukhus. Vuxenpatienterna kom först till Infektionsavdelningen för screening innan patienterna fördes vidare till rätt behandlande avdelning.

– Men eftersom barnet nu kom inför en helg ville vi göra det så enkelt så möjligt. Framåt får vi utvärdera hur mottagandet gick denna gång och från fall till fall framåt avgöra vårdkedjan för dessa slutenvårdspatienter som är barn, säger Pernilla Grillner.

Samlat nationellt cancerstöd att hjälpa till

Pernilla berättar att den nationella barncancerorganisationen – som består av de sex barncancercentren i Lund, Linköping, Göteborg, Uppsala, Stockholm och Umeå – tidigt utsåg en person i Lund som aktivt jobbat på att förbereda mottagandet av cancersjuka barn till Sverige.

– Så att vi både gemensamt fördelar de cancersjuka barn som kommer framåt och att vi även via  Socialstyrelsen förmedlar att vi tillsammans är en nationellt kunskapsresurs för behandling av dessa komplicerade fall, säger Pernilla Griller.

Utvecklat mottagande allt eftersom

– Vi har stor vana vid att hjälpa familjer i kris, där barn har livshotande sjukdomar. Men det här en lite ny situation att ta emot familjer som både flytt ett krig och samtidigt har cancersjuka barn. Där kommer vi successivt få utveckla mottagandet utifrån de behov vi ser, inte minst hos de anhöriga, säger Pernilla Grillner.

Pernilla berättar att det både finns tillgänglig kurator och tolk från att barn och familjer landat, och att vi ännu inte vet vi inte hur många barn som kommer.

– Men vi är helt klart många som vill hjälpa till, avslutar Pernilla.
I dagsläget vet inte Pernilla hur många slutenvårdsbarn Sverige kan få ta emot.