Karolinska Universitetssjukhuset har lägst dödlighet vid hjärtoperationer

Nyhet

Ny nationell data från Swedehearts kvalitetsindex visar att Karolinska har lägst dödlighet vid hjärtoperationer av alla sjukhus i Sverige.

"En viktig bidragande faktor till den minskade dödligheten", enligt Peter Svenarud, överläkare och verksamhetschef för Karolinskas thoraxkirurgi, "är antalet operationer som varje kirurg utför".

Sjukhuset har också kortast väntetid för operation bland svenska sjukhus med en medianväntetid på 13 dagar och 99 procent av patienterna opererades inom 90 dagar.

Dödligheten minskat markant senaste fem åren

De senaste fem åren har dödligheten vid hjärtoperationer på Karolinska Universitetssjukhuset sjunkit markant. Detta samtidigt som antalet hjärtoperationer ökat.

Peter Svenarud.

– En viktig faktor i detta är antalet ingrepp per kirurg. Hos oss utförde alla specialister i hjärtkirurgi över 100 hjärtoperationer. Den kirurg som gjorde flest operationer genomförde 222 ingrepp och jag själv som verksamhetschef 121 ingrepp, säger Peter Svenarud, överläkare och verksamhetschef för Karolinskas thoraxkirurgi. 

Tillgängligheten till hjärtoperationer på Karolinska har ökat stadigvarande sedan hösten 2017 då 250 patienter med vårdgaranti väntade på operation jämfört med 60 patienter vintern 2021.

Väntetiden endast 13 dagar för operation

Under 2017 genomfördes 850 hjärtoperationer med en dödlighet på 2,5 procent. Under 2021 genomfördes 1 035 operationer med en dödlighet på 1,4 procent.

– Vi arbetar med kontinuerlig kvalitetsförbättring i alla delar av en välfungerande vårdkedja. Vi har välutvecklade operationsmetoder och optimerad operationsplanering. Väntetiden för hjärtoperation är nu endast 13 dagar, säger Peter Svenarud.

Också under 2020 var Karolinska det sjukhus i Sverige som hade lägst dödlighet vid hjärtoperationer, 1,1 procent på  1 026 operationer.

Fakta: Antal hjärtoperationer och dödlighet över tid

År                  Antal hjärtoperationer         Dödlighet (%)

2017                             850                                           2,5                      

2018                             951                                           1,6

2019                           1 039                                          1,7

2020                           1 026                                          1,1

2021                           1 035                                          1,4

 

Lägst dödlighet    Antal hjärtoperationer      Dödlighet (%)
2021

Stockholm                     1 035                                          1,4

Lund                             1 116                                          1,5

Linköping                         564                                          2,0                    

Uppsala                           594                                           2,4

Karlskrona                       213                                           3,3

Göteborg                         944                                           3,3                    

Umeå                              613                                           3,6

Örebro                            364                                           3,6