Karolinska och Region Stockholm börjar leverera blodpåsar till Ukraina

Nyhet

Region Stockholm kommer via Karolinska Universitetssjukhuset att leverera 3 000 tomma blodpåsar och 1 000 blodgruppsreagenser till Ukraina.

"Grovt brukar man säga att varje blodpåse bidrar till att hjälpa minst tre behövande människor", säger medicinskt ledningsansvarig läkare Joachim Lundahl, på Medicinsk Diagnostik, Karolinska Universitetssjukhuset, som är nöjd med att Sverige nu börjar bidra.

Ukraina har lämnat en akut begäran om hjälp med blodtappningsmaterial, som blodpåsar. Nu börjar Sverige, genom Region Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset, att bidra.

Kan sända 3000 blodpåsar utan att riskera något

– Vi har inventerat tillgång och behov i Stockholm och gör bedömningen att vi kan avvara dessa 3000 blodpåsar och 1000 blodgruppsreagenser utan att det blir brist på blod för våra medborgare, säger Peter Håkansson, verksamhetsområdeschef för Medicinsk Teknik på Karolinska Universitetssjukhuset, och fortsätter:

– Kan vi leverera blodpåsar till Ukraina och rädda liv, och vi gör det inom vårt eget uppdrag utan att riskera någon verksamhet, tycker jag definitivt vi ska göra det.

Varje blodpåse hjälper minst 3 behövande personer

Under ett normalår tappas och fylls cirka 70 000 blodpåsar inom Region Stockholm. 3 000 blodpåsar motsvarar cirka 2 veckors förbrukning av blod inom sjukvården.

–Grovt brukar man säga att varje blodpåse bidrar till att hjälpa minst tre behövande människor. Från varje blodpåse kan man nämligen dra nytta av tre komponenter för att rädda liv: röda blodkroppar, plasma och blodplättar, säger medicinskt ledningsansvarig läkare Joachim Lundahl, på Medicinsk Diagnostik, Karolinska Universitetssjukhuset.

Leveranserna av blodpåsarna som ska ske så snart möjligt kommer att hanteras via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. x