Hudkliniken med Specialistcentrum Sexuell hälsa blir del av Karolinska

Nyhet

Södersjukhusets uppdrag inom dermato-venereologi kommer att överföras till Karolinska Universitetssjukhuset, enligt ett beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Förändringen gäller från 1 juni 2022.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 5 april att Södersjukhusets uppdrag inom dermato-venereologi överförs till Karolinska. Södersjukhusets VD Mikael Runsiö och Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Björn Zoëga har därför fattat beslut om att Hudkliniken med Specialistcentrum Sexuell hälsa i en verksamhetsövergång överförs från Sös till Karolinska.

Beslutet berör samtliga enheter inom Hudkliniken med Specialistcentrum Sexuell hälsa, förutom HBT-hälsan som övergår till Infektionskliniken på Södersjukhuset. Hyperhidros och medicinsk hårborttagning övergår tillfälligt, till dess HSF upphandlat ny vårdgivare.

Befintliga medarbetare på Hudkliniken med Specialistcentrum för sexuell hälsa på Södersjukhuset, hyperhidros och medicinsk hårborttagning, undantaget HBT-hälsan, erbjuds att följa med verksamheten till Karolinska Universitetssjukhuset.

Med verksamhetsövergången vill man skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för den regionägda dermato-venereologin i Region Stockholm. Karolinska vill säkerställa kompetensförsörjning genom att bygga en stark verksamhet för forskning och utbildning samt en god arbetsmiljö.

Verksamhetsövergången sker den 1 juni 2022 och verksamheten kommer till en början att bedrivas i nuvarande lokaler på Södersjukhuset. Ambitionen är att samla verksamheten i ändamålsenliga lokaler där bl.a. diskussion pågår kring lokaler på Rosenlund.