Gym uppmuntrar njurpatienter till mer fysisk aktivitet

Nyhet

Nu får patienter med kronisk njursjukdom möjlighet till fysisk träning på plats på Njurmedicinska kliniken på Rosenlunds sjukhus. Träning erbjuds alla patienter som är aktuella inom verksamheten.

Constantina Lomi, specialistsjukgymnast.

- Vid kronisk njursvikt påverkas muskelmassan och därmed patientens ork, funktionella kapacitet samt livskvalitet. Man kan bromsa denna utveckling genom att stödja patienten till att begränsa stillasittandet och utöka fysisk aktivitet och träning, beskriver Constantina Lomi, specialistsjukgymnast.

Till Rosenlund kommer patienter för uppföljning och behandling av sin njursjukdom samt för uppföljning kopplat till sin dialysbehandling. Rosenlundsdialysen är landets största egenvårdsenhet.

– Vården, där patienten med kronisk njursvikt är i centrum, blir bäst när det multiprofessionella samarbetet är starkt och välfungerande, konstaterar Helena Rydell, överläkare och sektionschef. 

Allt träning planeras och följs upp av fysioterapeut.

– Träning bör vara en av hörnstenarna i njurpatientens egen vård. Som fysioterapeut strävar jag efter att integrera träningsaspekten i njursjukvården samt inspirera patienterna till ett mer fysiskt aktivt liv. Utifrån detta perspektiv har jag tagit initiativ och medverkat i att skapa förutsättningar för träningsmöjlighet för patienter med kronisk njursvikt, säger Constantina.

Gymmet inrättas bland annat med medel från Allmänna Lasarettsfonden och verksamheten är ett samarbete mellan Karolinskas Medicinska Enhet för Njurmedicin och Medicinska Enheten Arbetsterapi/Fysioterapi inom tema Kvinnohälsa Hälsoprofessioner.