Vårdforum välkomnar biblioteket till mer centrala lokaler i Solna

Nyhet

Bibliotek & Vårdforum ska tillsammans stödja allmänheten gällande informationssökning och upplysning. Vi finns vid huvudentrén på Eugeniavägen 3.

Biblioteket vänder sig till patienter, närstående och personal med skönlitteratur, ljudböcker och hälsoinformation. Vi har nu lämnat den gamla sjukhusbyggnaden och flyttat in i Vårdforums lokaler i entrén på Eugeniavägen. Denna del av biblioteket utförs av Stockholms stadsbibliotek och fungerar som ett vanligt folkbibliotek för patienter och personal på sjukhuset. Här kan man sitta och bläddra i tidningar, låna den senaste deckaren eller få den levererad upp till rummet om man är inneliggande patient.

Helena Kettner Rudberg, chefbibliotekarie och Valentina Mujkic, avdelningschef Vårdforum.

– Det känns verkligen bra att biblioteket äntligen flyttar över till det nya sjukhusområdet i Solna. Patienter och anhöriga har saknat biblioteket under tiden vi legat kvar i det gamla sjukhusområdet, pandemin har dessutom gjort att vi inte har kunnat besöka dem på avdelning – även om man alltid kunnat ringa oss och få beställningar levererade. Nu ser vi redan att flera har hittat tillbaka till oss, både patienter men även personal.

Att vi nu flyttat in hos Vårdforum känns helt naturligt. Vi har delvis överlappande uppdrag, att serva patienter med information i hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor. Jag skulle vilja kalla det för en lyckad matchning, säger Helena.

De nya snurrfåtöljerna möjliggör både samtal och ostörd läsning.

Vad är Vårdforum? 

Vårdforum är en fysisk mötesplats för allmänheten som besöker Karolinska Universitetssjukhuset. Hos Vårdforum kan du som patient och anhörig få information, vägledning och hänvisning till olika verksamheter inom sjukhuset. Vårdforum jobbar även för att öka patientmedverkan och delaktigheten en patient ska ha i sin vård.

Detta görs bland annat genom att hjälpa med sjukvårdens digitala tjänster, hur man för fram synpunkter till vården eller kommer i kontakt med Patientnämnden, donationsregister och övriga instanser så som olika patientföreningar.

– Samlokaliseringen med biblioteket ger oss inom båda verksamheter kompetensutveckling och nya kollegor, vilket är jättekul. Tillsammans kommer vi se till att stötta våra patienter i hur de kan känna sig delaktiga i sin vård, samt hjälpa och råda i hur de kan få en större medverkan i hela händelseförloppet kring sin vård, säger Valentina.

Text: Fredrik Möller Eklund

Songül Alaca, veteran på Karolinska och medarbetare på Vårdforum.

ÖPPETTIDER

Från 1 mars 2022 utökar vi öppettiderna på Bibliotek & Vårdforum i Solna. 

  • Måndag till torsdag: 9:00 – 14:00. 
  • Fredagar: stängt. 

För mer info gällande Bibliotek & Vårdforum: