Stort forskningsanslag till Rörelseglädjelabbet

Nyhet

Träningsprojektet Rörelseglädjelabbet på Tema Cancer får del av ett stort EU-anslag på nästan 6 miljoner euro. Anslaget kommer att användas till fortsatt forskning på fysisk aktivitet som del i cancerbehandling.

Yvonne Wengström, professor i omvårdnad, är ansvarig för Rörelseglädjelabbet.

Grattis till anslaget! Hur mycket pengar kommer att gå till din forskning?

- Tack så mycket, det är helt fantastiskt att få del av detta. Jag ingår i ett konsortium där vi är 9 olika länder som samarbetar, och dessa pengar går till oss alla. Det här anslaget visar att vi har kunnat samarbeta bra, trots pandemin, och att vi kommer att kunna fortsätta samarbetet i ett nytt forskningsprojekt. Min forskargrupp får cirka 6 miljoner kronor, det innebär att vi har finansiering på lång sikt och att vi kan anställa två nya forskare i gruppen.

Vad handlar forskningen om?

- Syftet med forskningen är att bevisa kostnadseffektiviteten av träning för patienter med cancer. Vi kommer att rekrytera totalt 350 patienter i LION-RCT projektet som ska få genomgå träningsprogram online. Med hjälp av träningsinstruktörer ska deltagarna får träna två gånger i veckan hemifrån. Träningsprogrammen kommer också att vara skräddarsydda utifrån vilka biverkningar eller symptom patienterna har från sin cancerbehandling.

Vad sker mer i din forskargrupp?

- Varje land i konsortiet kommer att träna cirka 45 patienter, och vi har en blandning av cancerdiagnoser bland patienterna. I min forskargrupp kommer vi också att ta fram en riktlinje kring hur man ska kommunicera och prata med patienter om fysisk aktivitet. Vi ska undersöka vilka hinder som finns hos patienter att komma igång med träning och vilket stöd som hälso- och sjukvårdspersonal behöver för att bli bättre på att prata med och uppmuntra sina patienter till att träna.

Varför är det här viktigt?

- Det finns mycket evidens som visar att fysisk aktivitet lindrar biverkningarna som patienter får under cancerbehandling och gör att patienterna mår bättre. Målet är att förbättra patienternas livskvalitet och öka medvetenheten om vikten av fysisk aktivitet.